Økonomi- og analysemedarbejder til Borgercenter Børn og Unge, City-Østerbro

Borgercenter Børn og Unge City-Østerbro (BBU C-Ø) v. Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger en medarbejder, der kan være med til at styre vores økonomi og gennemføre analyser af vores socialfaglige indsatser.

BBU har på myndighedssiden ca. 600 medarbejdere fordelt på mange forskellige faggrupper som f.eks. socialrådgivere, pædagoger, økonomer, kontoruddannede, jurister og humanister. BBU C-Ø har ca. 100 medarbejdere, og sammen varetager vi sagsbehandling og mere specialiserede konsulentfunktioner med udgangspunkt i servicelovens bestemmelser om hjælp til udsatte børn og unge.

Stillingen som økonomi- og analysemedarbejder er tilknyttet vores lokale stabs- og sekretariatsgruppe i BBU C-Ø, men det er også forventningen, at økonomi- og analysemedarbejderen indgår i en tværgående økonomigruppe i hele BBU. Ansvarsområderne er således tæt økonomi- og budgetstyring på lokalt niveau såvel som udvikling af økonomiprocesser m.v. på tværs af hele BBU.

Kerneopgaver:

 • udarbejde prognoser og øvrig økonomisk ledelsesrapportering
 • opfølgning på forbrug og budget
 • bidrage til udvikling og vedligeholdelse af ledelsesinformation
 • udarbejdelse og formidling af analyser til ledelse og medarbejdere
 • deltage som arbejdende medlem i tværgående fora
 • opfølgning på resultater og indsatser.

Vi søger en kollega, som:

 • har interesse for økonomistyring inden for det kommunale område og er god til at se sammenhænge mellem aktivitet og økonomi
 • har erfaring med analyseopgaver
 • har gode formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt.
 • er innovativ og tør tænke nyt inden for området
 • har humoristisk sans.

Vi kan tilbyde:

 • en spændende og velfungerende arbejdsplads med engagerede og dygtige medarbejdere
 • en arbejdsplads, der er kendetegnet ved at stort kollegialt sammenhold og tæt samarbejde mellem de forskellige funktioner og afdelinger
 • opgaveløsning præget af høj faglighed med fokus på etik, inddragelse, tværfaglighed og overholdelse af fastsatte mål.

Du har gerne erfaring med økonomi- og budgetstyring i det offentlige. Dertil er du udstyret med nysgerrighed, ansvarlighed og er kvalitetsbevidst.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og forhandles med den forhandlingsberettigede organisation.

Tiltrædelse den 1. august 2017.

Du kan få mere at vide om stillingen hos områdechef Anders Togsverd-Madum på 2812 7329 eller chefkonsulent Robin Hjetland på 5162 9942.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 20. juni.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.