Hvorfor skal jeg anmelde snyderi?

Vi håber, du vil dele din viden med os, fordi vi som kommune er opsatte på, at undersøge sager, hvor der kan være formodning om snyd med sociale ydelser. Dette gør vi, fordi kommunen kan spare rigtig mange penge ved at begrænse antallet af tilfælde, hvor der er udbetalt penge på et forkert grundlag. Dette kommer i sidste ende alle ærlige borgere til gode. 

 

Skal jeg også ringe til politiet?

Nej, det behøver du umiddelbart ikke. Ansvaret for udbetaling af sociale ydelser ligger hos kommunen, og derfor behandles anmeldelser vedrørende snyd, i første omgang her. Kommunen kan herefter vælge at anmelde en borger til politiet, på baggrund af den afgørelse kommunen kommer frem til. 

 

Kan jeg anmelde sort arbejde her?

Ja, det kan du, hvis du har formodning om, at en person udfører sort arbejde. Vi vil samtidig opfordre dig til, at kontakte SKAT, afdeling for Økonomisk Kriminalitet.

Har jeg pligt til at anmelde, hvis jeg tror, jeg kender én der snyder?

Nej, det har du ingen pligt til. Vi kan kun opfordre dig til at dele din viden med os, så vi har mulighed for at undersøge, om der er nogen der snyder. Derved kan vi forhindre, at borgere får udbetalt sociale ydelser, de ikke har ret til.

Hvad kan jeg anmelde?

Du kan blandt andet kontakte os for snyd med: 

 • Bopælsregistrering (”fiktive adresser”) 
 • Dagpenge 
 • Sygedagpenge 
 • Kontanthjælp 
 • Pensioner 
 • Børneydelser 
 • Boligstøtte/-sikring 
 • Friplads i daginstitution 
 • Sort arbejde 

 

Eksempler på snyd med sociale ydelser: 

 • Et ægtepar bor sammen, men den ene ægtefælle hævder over for kommunen at være enlig og hæver derfor sociale ydelser. Den anden ægtefælle har fiktiv adresse et andet sted, men uden at bo på denne adresse. 
 • Borgeren modtager post på bopælen, men opholder sig reelt i udlandet. Borgeren opholder sig reelt i udlandet, men står registeret på en adresse i kommunen, og modtager ydelser fra kommunen.  
 • En lejlighed beboes af ”for mange” beboere i forhold til lejlighedens størrelse (fx 4 voksne i en 2-værelses lejlighed). 
 • Borgeren arbejder, men der er kendskab til, at vedkommende også modtager sociale ydelser.

 

Overordnet handler det om, at du må kontakte os, hvis du formoder, at en person bor og opholder sig et andet sted end den opgivne folkeregisteradresse, og dermed kan være medvirkende til at vedkommende selv, eller andre borgere modtager sociale ydelser på et forkert grundlag.

Kan jeg være anonym?

Ja, du kan sagtens være anonym - du bestemmer selv, om du vil opgive dit navn når du henvender dig til os. 

Hvis du sender os en mail, skal du sikre dig at den sendes fra en anonym mailadresse, hvor dit navn ikke fremgår. 

Hvis du kontakter os på telefon, har du ikke pligt til at fortælle os dit navn, eller hvor du bor. 

Bemærk: 

Som anmelder er du ikke part i sagen. Du har derfor ikke krav på indsigt i sagens videre forløb.

Gælder denne side for hele kommunen?

Ja, her på siden kan du meddele os, hvis du har en formodning om, at borgere eller andre snyder med sociale ydelser fra kommunen eller andre offentlige myndigheder.

Derfor kontrollerer vi

Københavns Kommune vil:  

 • sikre, at de ydelser, der udbetales til borgerne, er berettigede  
 • forebygge snyd med sociale ydelser, blandt andet ved at effektivisere arbejdsgange i udbetalingen, samt intensivere kontrolarbejdet, på tværs af kommunens forvaltninger  
 • stoppe snyderiet så snart det opdages  
 • kræve for meget udbetalt støtte tilbage