Hvad er Indre by (rød zone) og Øvrig by (blå zone)?

Der skelnes mellem Indre by (Rød zone) og Øvrig by (blå zone) Der gives kun tilladelser til Indre by en gang om året. Annoncering og ansøgningsskema vil fremgå her på siden.

Der gives tilladelse til Øvrig by hele året.

Hvor kan jeg stå med en lille mobilvogn og en stor mobilvogn?

Det fremgår altid af din tilladelse, hvor du må sælge. Du må dog aldrig sælge på offentlige legepladser eller på kirkegårde.

Lille mobilvogn

Med en tilladelse til en lille mobilvogn der måler under 2,5 m2 (længde*bredde) kan du sælge i størstedelen af Københavns Kommune.

Det omfatter bl.a. vores offentlige pladser, torve, fortove bredere end 2 meter, gågadearealer og pladslignende gadearealer.

Vær opmærksom på, at rød zone og specielle områder kræver en særlig tilladelse. Se kort over rød zone

Stor mobilvogn
Med en tilladelse til en stor mobilvogn der måler over 2,5 m2 (bredden * længden) kan du holde på alle offentlige parkeringspladser i Københavns kommune og sælge.

Du skal foretage en lovlig parkering efter færdselsloven og betale parkeringsafgift på p- pladser, hvor det er påkrævet.

Ønsker du tilladelse til at stå på byens pladser, med en stor vogn, skal der ansøges om en fast stadeplads.

Hvilken slags vogn må jeg bruge?

Mobil betyder, at salgsstedet er en form for køretøj, som kan flyttes på få sekunder - fx hvis en ambulance eller barnevogn skal forbi.

Eksempler på små godkendte mobilvogne

  • Christianiacykel, ladcykel, Nihola. - disse kan også bruges i Københavns Kommunes parker.
  • Kaffeknallert
  • Håndvogn (max. 120 cm i brede og 150 cm i længde.)
  • registrerede motorkøretøjer som fx små eldrevne biler. Der gives ikke tilladelse til påmonteret anhængere mv.

Eksempler på store godkendte mobilvogne

  • Varevogne
  • Foodtrucks
  • Trailere – bilen skal parkeres særskilt.

Hvad må jeg sælge fra mobilt gadesalg?

Vi tager udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens regelsæt.

Dagligvarer må sælges, hvorved forstås varer, som "forsvinder ved forbrug" fx mad- og drikkevarer og vaskepulver. Dog må der ikke sælges tobak, alkohol, sodavand og chokolade- og sukkervarer ved mobilt salg.

Udvalgsvarer må sælges, herved forstås fx tøj, sko, smykker, souvenirs og kort. Dog må der ikke sælges udvalgsvarer i bymidter og bydelscentre, medmindre der er tale om salg af varer, der relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter.

Se kort over bymidter. Det er ikke tilladt at sælge forbrugsvarer alle de farvede steder.

Serviceydelser må sælges, så længe at det kan udføres fra salgsvognen fx mobilcykellapning skal ske på stedet og der må ikke henvises til et fastforretnings sted.

Mobile udsalgssteder skal senest 2 dage før påbegyndelsen registreres på www.mobiltreg.dk

Husk hvis du sælger madvarer, skal du også altid have en tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du ændrer dit sortiment, skal du give os besked om det.

Hvor længe må jeg stå hvert sted?

Du skal pakke din salgsvogn sammen hver aften og flytte den. Du kan opstille den igen samme sted næste dag, men den skal være fjernet om natten. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal udfylder det elektroniske ansøgningsskema og sende den til os sammen med et billede af din vogn,

Vi sender dig en tilladelse til din eller din virksomheds e-Boks. Vær opmærksom på, at du evt. skal bruge din NemID-medarbejdersignatur,

Læs mere om NemID-medarbejdersignatur

Du skal altid medbringe din tilladelse, og den skal være placeret synligt - fx på vognens forside.

Hvorfor skal jeg have en tilladelse?

Du skal altid have en tilladelse, før du må stille ting på kommunens areal, uanset om det er en salgsvogn eller et pariserhjul. Det er et krav fra vejdirektoratet, med henvisning til lov om offentlige veje § 80.

Du skal søge om en tilladelse til hver enkelt vogn. Hvis du har to vogne, skal du altså have to tilladelser.

Skal jeg have et CVR-nummer for at få tilladelse til mobilt gadesalg?

Du skal enten have et CVR-nummer eller et CPR-nummer hvis du ønsker tilladelse til mobilt gadesalg.

Du skal være opmærksom på, at hvis du benytter dit CPR-nummer, er det kun dig, der må stå og betjene vognen.

Hvad koster det?

Til og med 2020 er det gratis at lave gadehandel. Det gælder både registrerede motorkøretøjer og ladcykler.

Hvor kan jeg se om vejen er offentlig eller privat?

Tilladelsen fra Københavns Kommune, gælder kun for kommunens veje og pladser. Vær opmærksom på, at mange parkeringspladser samt parker og strandparker ikke er offentlige, men ejes privat. Ønsker du at stille din vogn her, skal du derfor også have tilladelse fra grundejeren.

Her kan du tjekke om vejen er privat eller offentlig

Ønsker du at kontakte grundejeren, kan adressen slås op på www.ois.dk