Er luftforurening skadelig for sundheden?

Selv om København er mindre ramt af luftforurening end mange andre storbyer, så påvirker luftforureningen alligevel københavnernes sundhed. En undersøgelse fra 2013 viser bl.a., at de lokale kilder til luftforeningen (brændeovne og biler) i København alene bidrager til omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsregionen, mens al luftforurening i København (fra danske og udenlandske kilder) bidrager til omkring 540 for tidlige dødsfald.

Sundhedseffekter og relaterede omkostninger og relaterede eksterne omkostninger af luftforurening i København

Kan man klage over røg fra brændeovne?

Teknik- og Miljøforvaltningen modtager jævnligt klager fra borgere, der føler sig generet af røg fra brændeovne. Vi kan gøre noget, hvis fyringen er ulovlig, eller hvis fyringen fører til væsentlig forurening i omgivelserne.

Her finder du en klageformular

Er røg fra brændeovne farlig?

Private brændeovne forurener luften med partikler og andre skadelige stoffer, der kan forårsage luftvejssygdomme og kræft. Hvor meget den enkelte brændeovn forurener kommer an på både brændsel, fyringsvaner, skorsten og ovn. Har du en brændeovn, så er du ansvarlig for at fyre så miljørigtigt som muligt. Eksempelvis må du ikke afbrænde affald som fx paller.

Miljøstyrelsens hjemmeside finder du gode råd til, hvordan du fyrer fornuftigt i din brændeovn.

Her finder du vejledning om affald i Københavns Kommune.

Hvorfor er det bilisterne, som indånder den mest forurenede luft?

Er du bilist i en ældre bil, indånder du typisk en luft, der er mere forurenet, end den, cyklister og fodgængere indånder. Det skyldes, at du som bilist er tættere på bilernes udstødningsgasser, fordi de forankørende bilers udstødningsgasser lettere trænger ind igennem din egen bils ventilation. I nye biler har ventilations anlægget filter på, der kan fjerne noget at luftforureningen.

Er luften renere i parker og baggårde end i trafikerede gader?

Luftforureningen kan være 2-5 gange lavere i baggårde og parker end ud til Københavns mest trafikerede veje. Luftforurening på andre steder end de trafikerede gader afhænger af bidrag fra samtlige kilder i byen og af den forurening, som kommer til byen udefra.
 

Hvor meget luftforurening kommer der fra trafikken?

En undersøgelse fra 2013 viser, at brændeovne og trafik er de primære kilder til luftforurening i byen

Derudover har undersøgelsen regnet på, hvilke konsekvenser luftforureningen har for københavnernes sundhed. Konklusionerne er bl.a., at de lokale kilder til luftforeningen i København alene bidrager til omkring 80 for tidlige dødsfald i Hovedstadsregionen, mens al luftforurening i København (fra danske og udenlandske kilder) bidrager til omkring 540 for tidlige dødsfald.

Kildebidrag til sundhedsskadelig luftforurening i København