Hvornår skal jeg anmelde fravær?

Frister

Indberetning skal ske senest tre uger efter første fraværsdag.  Hvis du indberetter for sent, har du først ret til sygedagpenge fra den dag, din indberetning er modtaget.

Hvis du har tegnet en forsikringsordning, har du ret til sygedagpenge fra første eller tredje fraværsdag. Du skal anmelde fraværet senest en uge efter, at du har ret til sygedagpenge..

Hvis du har indgået en aftale om ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i de første to uger af sygeperioden ved langvarig eller kronisk sygdom, skal du anmelde fraværet til kommunen senest en uge efter første fraværsdag.

Hvordan anmelder jeg sygdom?

For at melde dig syg og søge om sygedagpenge skal du gå ind på hjemmesiden nemrefusion.dk.

Du skal bruge Digital Signatur for at kunne indberette dit sygefravær på NemRefusion. Har du problemer med indberetning i NemRefusion kan supporten kontaktes på telefon 4460 7213 eller pr. mail: support@nemrefusion.dk. Du kan logge dig på NemRefusions hjemmeside og hente oplysninger og hjælp vedrørende indberetning.

Digital signatur kan bestilles på DanId´s hjemmeside. Har du spørgsmål kan ringe til DanId på 8030 7090. Du kan også bestille din digitale signatur via NemRefusions hjemmeside.

Hvornår modtager jeg sygedagpenge?

Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales månedsvis bagud til NemKonto den sidste torsdag i måneden.

Udbetalingen går til og med søndagen før udbetalings ugen. Det betyder, at man nogle måneder modtager en udbetaling på 4 ugers sygedagpenge og andre måneder på 5 ugers sygedagpenge.

Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?

Når du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder vil du få vurderet, om du fortsat har ret til sygedagpenge eller om du skal i gang med et jobafklaringsforløb. 

Hvad skal jeg gøre med oplysningsskemaet, som jeg har modtaget?

Du har modtaget et oplysningsskema i din digitale postkasse, fordi du ifølge din indberetning fortsat er sygemeldt. Du skal oplyse, hvor lang tid du forventer, at være syg og give dit bud på, om sygdommen påvirker din evne til at arbejde fremover.

Du skal besvare oplysningsskemaet inden 8 dage efter skemaet er sendt til dig. 

Du kan bruge selvbetjeningsløsningen 'Mit Sygefravær'. 

Du kan finde dine oplysninger på 'Mit Sygefravær' (husk at have dit NemID klar)