Kan du få sygedagpenge?

Du skal som hovedregel bo i og være skattepligtig i Danmark for at få ret til sygedagpenge.

Sygedagpenge fra din arbejdsgiver

For at modtage sygedagpenge fra din arbejdsgiver skal du som minimum har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 8 uger - og i den periode skal du have arbejdet i mindst 74 timer. Din arbejdsgiver skal som udgangspunkt udbetale sygedagpenge til dig i 30 kalenderdage regnet fra første fraværsdag.

Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før sygemeldingen sker. Du skal sygemelde dig senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde - med mindre der er fastsat andet i personalecirkulæret.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis udbetalingen ophører fra din arbejdsgiver, kan du få sygedagpenge fra kommunen hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Sådan søger du sygedagpenge

Skal du have udbetalt sygedagpenge fra kommunen, skal din arbejdsgiver indberette dit sygefravær og ophør af din løn til NemRefusion. Er du sygemeldt fra mere end en arbejdsgiver, skal hvert sygefravær indberettes selvstændigt.

Når du har sygemeldt dig

Når du har sygemeldt dig, og din arbejdsgiver har indberettet dit sygefravær, vil du modtage et underretningsbrev i din digitale postkasse. Er du sygemeldt fra mere end en arbejdsgiver, vil du modtage underretningsbrev om hver enkelt ansættelse. Det er afgørende, at du følger vejledningen i hvert enkelt tilfælde. 

Der kan desuden være forskelle i de underretningsbreve, du modtager. Det kan skyldes, at der fx kan være forskelle i dine ansættelser, eller i den periode du har været ansat.

Sådan søger du

Det vil fremgå af underretningsbrevet, at du søger om sygedagpenge ved at udfylde ansøgning om sygedagpenge via www.mitsygefravær.dk - senest otte dage efter underretningsbrevet er dateret. Husk at have dit NemID klar.

 

Du kan også logge på www.mitsygefravær.dk for at finde dine oplysninger. Husk at have dit NemID klar.

Hvornår modtager du sygedagpenge?

Sygedagpenge beregnes ugevis, og udbetales månedsvis bagud til NemKonto den sidste torsdag i måneden.

Udbetalingen går til og med søndagen før udbetalingsdagen. Det betyder, at man nogle måneder modtager en udbetaling på 4 ugers sygedagpenge og andre måneder på 5 ugers sygedagpenge.

 

 

 

Hvor meget kan du få udbetalt?

Vi beregner normalt sygedagpengene på grundlag af det ugentlige timetal og den timeløn, som du ville have haft, hvis du ikke var blevet syg.

Varierende arbejdstid
Hvis din arbejdstid ikke er fastsat på forhånd, eller hvis din timeløn varierer, beregnes sygedagpengene i stedet på grundlag af dit gennemsnitlige antal arbejdstimer og den gennemsnitlige timeløn i de sidste fire uger før sygefraværet. Hvis de fire uger ikke er sædvanlige, anvendes det gennemsnitlige antal arbejdstimer og timeløn inden for de seneste 13 uger.

Arbejder du i turnus, holddrift eller med ukendt arbejdstid
Der gælder særlige regler for dig, hvis du arbejder i turnus, holddrift eller med ukendt arbejdstid. Du kan læse mere om reglerne i Bekendtgørelse om Sygedagpenge.

Satser
Se satser for 2017.

Udbetaling af sygedagpenge fra kommunen kan som hovedregel ikke overstige det ugentlige dagpengemaksimum.
Der er ikke ret til sygedagpenge på søgnehelligdage.

Kan du holde ferie under sygemelding?

Som hovedregel kan du ikke holde ferie, hvis du er sygemeldt. Kun i særlige tilfælde, og efter forudgående aftale med en sagsbehandler i Jobcentret, kan sygedagpengene fortsætte efter afholdelse af ferie. Udbetalingen af sygedagpenge/refusion stoppes i den aftalte ferieperiode.

Ønsker du at undersøge, om du har mulighed for at afholde ferie, uden at det samtidig betragtes som en raskmelding, skal du kontakte din sagsbehandler i Jobcentret.

Hvor længe kan du få sygedagpenge?

Når du har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de seneste 9 måneder vil du få vurderet, om du fortsat har ret til sygedagpenge eller om du skal i gang med et jobafklaringsforløb.

Fuldmagt - hvis du har brug for en anden til at tale din sag

Ved at skrive en fuldmagt kan du give en anden person tilladelse til f.eks. at tale din sag, klage eller søge aktindsigt på dine vegne. Denne person kaldes en partsrepræsentant.
Du vælger selv, hvem du vil have som partsrepræsentant. Du skal underskrive en fuldmagt, hvor der tydeligt står, hvem du giver fuldmagt til at føre din sag.

Din fuldmagt vil være gældende i både Ydelsesservice, Jobcenter København og beskæftigelsescentrene.

Du kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en fuldmagt ved at oplyse din partsrepræsentant og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen herom.

Sådan gør du:

  1. Klik her for at få vist fuldmagten
  2. Det er en god idé at gemme fuldmagten på din egen computer, inden du sender den.
  3. Du kan også udfylde fuldmagten elektronisk uden at logge ind med NemID.
  4. Hvis du udfylder fuldmagten uden at logge ind med NemID, udskriver og sender du den til:

Ydelsesservice København
Postboks 279
1502 København V