Må vi overnatte i Streyf?

Hvis I er max 10 personer i alt (børn og voksne), som har reserveret Streyf på to efter hinanden følgende datoer, så kan I efter aftale få tilladelse til at overnatte i Streyf.

Hvis I vil overnatte udendørs, når I har reserveret Streyf, kan I være så mange I vil, men I skal have tilladelse fra naturvejlederne. Vi kan desværre ikke udlåne telte.

Ønsker du/I at overnatte, bedes du, som Streyfbruger, skrive det når du reserverer Streyf under "Streyfbestillingen" i feltet "Bemærkninger til naturvejlederne i øvrigt"
Må jeg låne Streyf til min private fest?

Vi låner ikke Streyf ud til private fester!

Målgruppen er brugere der opfylder naturværkstedets formål: at formidle oplevelser i naturen og viden om natur og miljø i og omkring byen.

Vi opfordrer meget til, at alle vil respektere dette!

Kan jeg få en naturvejleder med ud i Streyf?

Naturvejlederne kan af ressourcemæssige grunde ikke tilbyde at komme ud i Streyf og undervise/formidle til enkelte grupper.

En gang årligt vil der være ”Åbent Hus i Streyf”, med naturaktiviteter og deltagere fra forskellige organisationer og foreninger. Her kan du komme ud og få inspiration til oplevelser i naturen omkring Streyf.

Hvordan kan jeg blive bruger af Streyf?

For at kunne låne Naturværkstedet Streyf, skal man deltage i og afslutte et introduktionskursus hos Naturteamet. Der er ligeledes en forudsætning, at der under udlånet er mindst én kursusindehaver til stede (se under Kurser).

Hvordan kan jeg se om Streyf er reserveret den dag jeg vil derud?

Du kan orientere dig i Streyf-kalenderen (under Kalender i venstre side af skærmen).

Her ser du også, om de, der allerede har reserveret Streyf, kan dele huset med andre. Der registreres kun bookningerne to gange om ugen, og derfor kan en dag, der i kalenderen fremgår som ledig, alligevel godt være reserveret.