Hvornår kan jeg få et job med løntilskud

Hvis du modtager dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp (men ikke skal i gang med en uddannelse med det samme), sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, eller du er selvforsørgende, kan du formentligt starte i et løntilskudsjob, når du har været ledig i sammenlagt 6 måneder. 

Hvis du er revalidend, førtidspensionist, har et handicap, er over 50 år, er enlig forsørger eller du ikke har nogen uddannelse, kan du begynde i et tilskudsjob fra din første ledighedsdag.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, kan du henvende dig i dit jobcenter.

Du bliver ansat i en begrænset periode

Den konkrete ansættelsesperiode kommer an på din situation og kvalifikationer:

 • Modtager du dagpenge, kan du blive ansat i op til 4 måneder. 
 • Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp, kan du blive ansat i op til 6 måneder. 
 • Hvis du modtager sygedagpenge eller er omfattet af integrationsloven eller isbryderordningen kan du blive ansat i op til 12 måneder.
 • Modtager du arbejdsmarkedsydelse, kan du maksimalt blive ansat i 13 uger.

Sådan søger du et løntilskudsjob, du selv har fundet

1. Du kan bede din kommende arbejdsgiver om at oprette en ansøgning om stilling med løntilskud på virk.dk. Arbejdsgiveren skal logge ind via ”Start”-knappen og oprette ansøgningen. Arbejdsgiveren udfylder og sender ansøgningen elektronisk til jobcentret.

2. En anden mulighed er, at din kommende arbejdsgiver kontakter jobcentret på 70 80 80 55 mellem 8.30 og 15.30 med henblik på, at få rådgivning og at få oprettet ansøgningen. 

Husk, at løntilskudsjobbet skal godkendes af dit lokale jobcenter, før du kan starte.

Løn og arbejdstid

Din løn og arbejdstid afhænger af, hvad du får af økonomisk hjælp.    

Dagpengekort

Er du på dagpenge? - så kontakt din a-kasse. De kan fortælle, hvad du gør med dagpengekortet.

Ferie

Du har ret til ferie efter reglerne i ferieloven.

Har virksomheden ferielukket, skal alle medarbejdere holde ferie i denne periode, ifølge ferieloven.

Er du på dagpenge?

 • spørg a-kassen om, hvor meget ferie du har ret til og om du har ret til feriedagpenge.

Er du på kontanthjælp?

 • får du ingen penge, når du holder ferie. Du kan dog have optjent feriepenge, før du kom på kontanthjælp.

Pension ATP og feriegodtgørelse

Arbejdsgiveren betaler ATP-bidrag og feriegodtgørelse. Hvis der er tilknyttet overenskomstmæssig pensionsordning til stillingen, betaler arbejdsgiveren både arbejdsgiverbidrag og dit bidrag. Bidraget bliver beregnet på grundlag af den løn, du skulle have haft, hvis du var fastansat.

Transportgodtgørelse

Er du med i en a-kasse kan du få befordringsgodtgørelse, hvis din daglige transport mellem bopæl og arbejdsstedet og retur er mere end 24 km.

Godtgørelsen pr. dag er for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km.
Du søger om transportgodtgørelse i a-kassen.

Hjælp i jobcentret

Du skal snakke med en fra jobcentret, før du starter i et job med løntilskud. Inden samtalen kan du tænke over:

 • Hvilket job du ønsker, hvis du ikke selv har fundet et
 • Gør jobbet det nemmere at få et job uden tilskud.

Har du brug for:

 • et kursus i fx dansk, hygiejnebevis, it
 • en person, der hjælper dig i gang
 • specielle hjælpemidler, fx hvis du er ordblind eller hørehæmmet.

 

Begrænset antal job med løntilskud

Du kan godt udføre de samme opgaver, som sædvanligt udføres på området, men der er tale om et midlertidigt supplement.

En virksomhed må ikke have for mange ansat i job med løntilskud eller i virksomhedspraktik. Der er regler for hvor mange.

I virksomheder med op til 50 ansatte kan der maksimalt være ansat 1 person med løntilskud eller i virksomhedspraktik for hver 5 ordinært ansatte. Fx

 • ved 0 - 9 ordinært ansatte = 1 person i virksomhedspraktik eller i løntilskud
 • ved 10-14 ordinært = 2 personer
 • ved 15 – 19 = 3 personer osv.

I virksomheder med 50 eller flere medarbejdere kan der herudover kun ansættes 1 person i løntilskud eller virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte. Fx

 • ved 50 - 59 ordinært = 10 personer i virksomhedspraktik eller løntilskud
 • ved 60 - 69 ordinært = 11 personer
 • ved 70 - 79 ordinært ansatte = 12 personer osv.

Tillidsrepræsentanten er med til at sikre kvaliteten i jobbet og har godkendt din stilling.

Ansættelseskontrakt

Virksomheden får tilskud til din løn, fordi de lærer dig om faget og arbejdspladsen.

Du får en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor der står, hvor mange timer du skal arbejde, og hvad du får i løn.

Støtte til at komme i gang

Har du ekstra brug for hjælp til at starte i job? Så spørg i jobcentret, om du kan få en mentor. En mentor er fx en medarbejder på arbejdspladsen.

I Københavns Kommune vil du få tilknyttet en mentor. Mentoren har til opgave, at du får en god modtagelse og introduktion til din arbejdsplads og løbende minde dig om at søge job, mens du er i løntilskuddet. 

Opsigelsesfrist

I dit ansættelsesbrev kan du læse om opsigelse fra dit job. Både hvis du siger op og hvis arbejdsgiveren siger dig op.

Opsigelsesfristen er aftalt i overenskomsten eller efter de vilkår, der normalt gælder på arbejdspladsen.

Du kan sige op, hvis du finder et job uden løntilskud.  Du kan miste retten til dagpenge eller kontanthjælp i en periode, hvis du siger op af en anden grund. Er du forsikret og forlader du jobbet før tiden, har jobcentret pligt til at fortælle det til din a-kasse.

Du kan kun blive sagt op i overensstemmelse med reglerne i overenskomsterne og lovgivningen.

Bliv ved med at søge job

Du skal fortsætte med at:

 • søge job, da du er omfattet af Beskæftigelsesloven
 • tjekke dine forslag til job hver uge på www.jobnet.dk  
 • have kontaktsamtaler med din Beskæftigelseskonsulent.

Aftal med arbejdspladsen om du må:

 • søge job og gå til ansættelsessamtaler i arbejdstiden
 • deltage i netværk, som støtte til at søge job.

Spørgsmål til ordningen

Har du et spørgsmål til ordningen, så skriv dit spørgsmål til os via digital post - klik på den postkasse, som du hører til: