ØU's studierejser

ØUs medlemmer tager på relevante konferencer og -studierejser. Studierejserne går til steder i verden, hvor udvalgsmedlemmerne kan hente inspiration inden for økonomiområdet.

Udover det faglige indhold har udvalgsrejserne også et socialt indhold, der skal være med til at styrke udvalgets politiske samarbejde.

Du kan her læse rapporterne fra ØUs studierejser for valgperioden 2006-2009, valgperioden 2010-2013 samt for valgperioden 2014-2017.

I denne valgperiode 2018-2021 har ØU været på studierejse i Paris og Rotterdam, og du kan læse rapporten fra studieturen her.

ØU's budgetseminarer

ØU afholder årligt 2 budgetseminarer - sommer og vinter - hvor udvalgets medlemmer diskuterer kommunens økonomi.

Her kan du hente program, deltagerliste samt regnskab for budgetseminarer afholdt i indeværende valgperiode 2014-2017:

Herunder kan du finde rapporterne for budgetseminarer fra valgperioden 2010-2013:

ØU's udgifter

Udgifterne opgøres ikke for det enkelte medlem af udvalget, men samlet for hele udvalget.

Mange udgifter afregnes kvartalsvis eller med forsinkelse. Udgifterne er angivet eksklusiv moms. Oplysningerne opdateres en gang i kvartalet.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af, hvad de enkelte udgiftsposter dækker over.

Forplejning

Dækker udgifter til mødeforplejning - kaffe, vand, mad mm. - i forbindelse med møder i udvalget.

Øvrige udgifter

Dækker udgifter til f.eks. særarrangementer og konsulenter.

Nederst på siden kan du se tabel over ØUs udgifter i de enkelte år.