Enkeltydelser

Enkeltydelser er fx støtte til:

  • Medicin og sygebehandling
  • Tandbehandling
  • Briller
  • Flytning
  • Boligindskud og -depositum
  • Samværsudgifter

Fælles for denne type økonomisk støtte er, at du søger tilskud til en enkelt udgift, én gang.

Sådan søger du

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et løntab som følge af dit barns nedsatte funktionsevne.

Mere om dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af merudgifter som følge af dit eget handicap

Du kan søge om økonomisk støtte til dækning af udgifter, du har som følge af dit handicap (også kaldet merudgifter). Du kan søge, hvis du er mellem 18 og 65 år og har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten skal kompensere for udgifter, der er en direkte konsekvens af din funktionsnedsættelse.

Mere om dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter til børn med handicap

Som forælder til et barn med handicap kan du søge om at få dækket de ekstra forsørgelsesudgifter, du kan have på grund af dit barns funktionsnedsættelse.

Mere om dækning af merudgifter til børn med handicap