Hvad koster en plads om måneden?

Takster 2018

Dagpleje  kr. 3.254 med frokost

Vuggestue* kr. 3.107 - med frokost kr. 3.732

Børnehave* kr. 1.754 - med frokost kr. 2.402

Halvtidsbørnehave 1.525 kr. med frokost/ 877 kr. uden frokost

Deltidsbørnehave  1.964 kr. med frokost/ 1.316 kr. uden frokost

Fritidsinstitution ** 999 kr.

Specialfritidsinstitution **  999 kr. 

Fritidsklub** 467 kr.

Specialfritidsklub** 467 kr.

Ungdomsklub 0 kr.

Specialungdomsklub** 70 kr.

* Tillæg ved nat-vuggestue/børnehave og weekendpasning

** Betalingsfri i juli måned

Weekendtillæg i daginstitution ( pr. dag):
Vuggestue 156 kr.
Børnehave 119 kr.
Fritidsinstitution 66 kr.
Nattillæg i daginstitution (pr. måned): 354 kr.
Overnatningstakst i daginstitution (pr. nat): 93 kr.
Månedsloft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst): 885 kr.

Takster 2019

Dagpleje kr. 3.288 med frokost

 Vuggestue* kr. 3.160 - med frokost kr. 3.798

Børnehave* kr. 1.700 - med frokost kr. 2.361

Deltidsbørnehave 1.936 kr. med frokost

Fritidsinstitution ** 962 kr.

Specialfritidsinstitution ** 962 kr.

Fritidsklub** 448 kr.

Specialfritidsklub** 448 kr.

Ungdomsklub 0 kr.

Specialungdomsklub** 71 kr.

* Tillæg ved nat-vuggestue/børnehave og weekendpasning

** Betalingsfri i juli måned

Weekendtillæg i daginstitution (pr. dag): Vuggestue 159 kr. Børnehave 121 kr. Fritidsinstitution 67 kr. Nattillæg i daginstitution (pr. måned): 360 kr. Overnatningstakst i daginstitution (pr. nat): 95 kr. Månedsloft (maks. betaling inkl. nattillæg og overnatningstakst): 900 kr.

 

 

Hvad koster det at benytte en plads i en anden kommune?

Se priserne for at bruge en plads i en anden kommune, hvis du bor i Københavns Kommune.

Hvem kan få økonomisk friplads?

2018
Forældrebetalingen nedsættes, hvis den samlede husstandsindkomst er under 539.800 kr. (før skat)

Indtægtsgrænser for fripladstilskud i 2018
Indtægt
Under 173.801 kr. (før skat) - Hel friplads
173.801 kr. til 539.799 kr. (før skat) - Delvis friplads
539.800 kr. (før skat) og derover - Fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 60.801 kr. for enlige forsørgere.

 

2019
Forældrebetalingen nedsættes, hvis den samlede husstandsindkomst er under 551.700 kr. (før skat)

Indtægtsgrænser for fripladstilskud i 2019
Indtægt
Under 177.601 kr. (før skat) - Hel friplads
177.601 kr. til 551.699 kr. (før skat) - Delvis friplads
551.700 kr. (før skat) og derover - Fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænserne forhøjes med 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn. Indtægtsgrænserne forhøjes med 62.139 kr. for enlige forsørgere.

Regler om økonomisk fripladstilskud

Regler om økonomisk fripladstilskud i dag-, fritids- og klubtilbud 

Kommunen vil hver måned automatisk få besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk for den pågældende måned. 

Genberegning
Din forældrebetaling genberegnes løbende, både hvis din indtægt stiger eller falder med mindst fem trin på fripladsskalaen i forhold til den indtægt, du har fået bevilget friplads efter. De 5 trin svarer til en ændring i indtægten på kr. 1.537 pr. måned. 
Hvis du skal betale mere, modtager du et brev om ændringen og har mulighed for at gøre indsigelse, inden ændringen træder i kraft. Du modtager også brev, hvis du skal betale mindre.  
Der vil gå nogle måneder, før selve ændringen i forældrebetalingen reguleres. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned. Ændringen i fripladstilskuddet vil blive trukket fra eller lagt til i den efterfølgende opkrævning af forældrebetalingen.

Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve at dit økonomiske fripladstilskud og dermed forældrebetalingen, ændrer sig fra måned til måned. Det gælder fx for 

•    studerende med varierende indkomst
•    dagpengemodtagere der skifter mellem 4 og 5 ugers udbetalinger i en måned
•    lønmodtagere med tillæg, ekstraarbejde eller ved særlig feriegodtgørelse  
•    honorarlønnede, timeløns- eller vikaransatte med varierende indkomst

Feriepenge medregnes fremover, når de beskattes, og ikke når de udbetales

Får man frataget sit økonomisk fripladstilskud i tre sammenhængende måneder, fordi familiens indtægt overstiger indtægtsgrænsen for friplads, skal et eventuelt økonomisk fripladstilskud søges på ny.

Omberegning
Hvis der er tale om en mere permanent ændring i familiens indkomst, kan du indsende en ny digital ansøgning. Vi omberegner så fremadrettet dit økonomiske fripladstilskud, hvis ændringen udgør mindst fem trin på fripladsskalaen.
 
Årlig efterregulering
De nye regler indebærer også, at dit økonomiske fripladstilskud efterreguleres en gang om året. Efterreguleringen sker på baggrund af oplysninger fra indkomstregistret og årsopgørelsen fra SKAT. Efterreguleringen medregner også de indkomstændringer, som har ligget inden for de 5 trin i de løbende månedlige genberegninger. 

Hvis du og/eller din ægtefælle/samlever er selvstændig erhvervsdrivende, sker der ikke automatiske ændringer i fripladstilskuddet i løbet af året, men kun ved den årlige efterregulering.  

Der er fortsat oplysningspligt til Forældrebetalingen, hvis der sker ændringer i familiens sammensætning. 

Du kan læse mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud i bekendtgørelse nr. 599 af 30. april 2015 (dagtilbud) samt bekendtgørelse nr. 1111 af 17. september 2015 (fritidshjem og klubtilbud). Du finder bekendtgørelserne på www.retsinformation.dk 

Er der søskenderabat?

Ja, hvis du har mere end et barn i dagpleje, vuggestue, børnehave, fritidsinstitution, privat børnepasning eller privat dagpleje får du automatisk søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser.

Rabat ved fælles forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed, men ikke bor sammen, regnes børnene som søskende hos den forælder, hvor de er tilmeldt Folkeregisteret.

Det er altså Folkeregister-adressen, der afgør om børnene kan få rabat som søskende, uanset om børnene bor lige meget hos begge forældre.

Hvad koster privat dagpleje?

Det koster 3.254 kr. pr. måned at have sit barn i privat dagpleje. Den private dagplejer bliver også opkrævet selvom han/hun selv passer sit eget barn. Der er mulighed for at søge om økonomisk fripladstilskud i privat dagpleje. Der gives automatisk søskendetilskud.

 

Hvad koster privat børnepasning?

Prisen er ikke fastsat af kommunen, men er en forhandling med børnepasseren. De fleste forældre giver hvad der svarer til en vuggestueplads for fuldtids pasning.

Børnepasserens løn består af både kommunens tilskud og forældrenes betaling. Tilskuddets størrelse afhænger af det ugentlige timeantal og barnets alder.

Tilskuddet er bagudbetalt og udbetales til din Nemkonto den sidste hverdag i måneden. Tilskuddet udbetales når vi har modtaget en kvitteringsblanket for din månedlige betaling. Du skal have bopæl i Københavns Kommune sammen med barnet for at modtage tilskud.

Tilskudssatser for 2018

Pasning minimum 30 timer om ugen 
Børn under 3 år * = 6.275 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 2.092 kr. i forældrebetaling

Børn over 3 år ** = 3.917 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.305 kr. i forældrebetaling

Pasning mellem 20-29 timer om ugen
Børn under tre år * = 5.088 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.696 kr. i forældrebetaling

Børn over tre år ** = 3.176 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.059 kr. i forældrebetaling

For pasning under 20 timer om ugen 
Børn under 3 år *= 3.392 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 1.131 kr. i forældrebetaling

Børn over 3 år ** = 2.117 kr. i tilskud om måneden
ved minimumbetaling på 706 kr. i forældrebetaling

* Tilskuddet bliver reguleret fra den første i den måned, dit barn fylder 3 år. 
Der skal indsendes en ny kontrakt til privat børnepasning, ellers stoppes tilskuddet automatisk.

** Senest indtil den første i den måned, hvor der tilbydes plads i 0. klasse.

 

Hvad koster en privat institution?

Prisen varierer og institutionen opkræver selv betalingen, så du skal kontakte den enkelte institution for at høre hvad prisen er hos dem.

Du kan godt ansøge om fripladstilskud hvis du benytter en privat institution. Der gives automatisk søskendetilskud.