Direktionen

Administrerende direktør i Økonomiforvaltningen er Peter Stensgaard Mørch. Direktionens løn og ansættelsesforhold offentliggøres her på siden.

Peter Stensgaard Mørch

Stilling: Administrerende direktør
Uddannelse: Cand. scient. pol.

Løn og ansættelsesforhold: Overenskomstansat på kontrakt.
Løn: 1.880.501,04 kr. Pension udgør 19,55 %

Søren Tegen Pedersen

Stilling: Direktør
Uddannelse: Cand.mag.historie

Bestyrelser og hverv (som repræsentant for kommunen):

  • Blox
  • Cleancluster

Løn og ansættelsesforhold: Overenskomstansat på kontrakt.
Løn: 1.318.048,32.kr. Pension udgør 19,55 %

Mads Grønvall

Stilling: Direktør

Uddannelse: Cand.scient.pol.

Løn og ansættelsesforhold: Overenskomstansat på kontrakt.
Løn: 1.318.048,32 kr. Pension udgør 19,55 %

Overborgmesterens sekretariat

Overborgmesterens sekretariat holder til på Københavns Rådhus og står blandt andet for pressehåndtering samt rådgivning og betjening af Overborgmester Frank Jensen. 

Pressechef

Rikke Egelund
Tlf.: 3147 9497
Mail: EB2F@okf.kk.dk

Sekretariatschef

Kasper Graa Wulff
Mail: cj35@okf.kk.dk

Borgerrepræsentationens sekretariat

Borgerrepræsentationens sekretariat sidder på Københavns Rådhus og står blandt andet for rådgivning og betjening af Borgerrepræsentationen og for Økonomiudvalgets møder.

Borgerrepræsentationens Sekretariat tager sig af Borgerrepræsentationens og Økonomiudvalgets møder og sekretariatsopgaver i forbindelse hermed.

Sekretariatet betjener overborgmesteren som formand for Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget, ligesom der også ydes hjælp, generel juridisk rådgivning og vejledning til de øvrige medlemmer af Borgerrepræsentationen. Medlemssekretærerne, som er tilknyttet de enkelte politiske grupper, er en del af Sekretariatet.

Som led i betjeningen af Borgerrepræsentationen og Økonomiudvalget planlægger sekretariatet studierejser, seminarer og fællesmøder.

Herudover varetager sekretariatet repræsentative opgaver og modtagelser.

Sekretariatet varetager også den overordnede koordination af Kommunens Beredskab.

Sekretariatschef

Flemming Dubgaard Hansen
Tlf.: 3366 2115
Mail: fdh@okf.kk.dk