Økonomichef til Byggeri København

Vil du være med til at forme fremtidens København og styre en anlægsøkonomi på ca. 1,4 mia. kr. om året? Så er du måske vores nye økonomichef.  
 
København er midt i en rivende udvikling. Byen har etableret sig som et internationalt forbillede for byudvikling og moderne storbyliv i det 21. århundrede og vokser med omkring 10.000 indbyggere årligt.  
 
De mange nye indbyggere betyder, at der er et stort pres på de kommunale velfærdstilbud, og at Københavns Kommune derfor i de kommende år skal bygge nye skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, sociale institutioner og kulturinstitutioner i et historisk stort omfang. Det store anlægsbehov stiller høje krav til eksekvering og økonomistyring, både af de enkelte byggeprojekter og af den samlede portefølje.  
 
Denne opgave påhviler Byggeri København, der er kommunens bygherreorganisation og en koncernenhed under Økonomiforvaltningen.  
 
Om Byggeri København (ByK) 
Vi er ca. 90 medarbejdere, som er ansvarlige for omtrent 140 igangværende byggeprojekter, der både omfatter renovering og nybyggeri, særligt for Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vores samlede anlægsportefølje er på ca. 10 mia., og vi har en årlig omsætning på ca. 1,4 mia.  
 
Som hele kommunens bygherreorganisation har vi en bred kontaktflade både internt i kommunen til fagforvaltningerne og Økonomiforvaltningen og til rådgiver og entreprenør, herunder vores to strategiske partnerskaber. Vi har et erklæret mål om at levere mere byggeri for pengene og om at levere byggeri, der står færdigt til tiden, som er langtidsholdbart, og som fungerer i hverdagen for brugerne og borgerne.  
 
Om stillingen  
Du vil indgå i en ledelsesgruppe med byggechefen og seks andre kontorchefer og vil blive leder af Økonomikontoret, der består af to teams; et økonomiteam på ca. 10 personer og et sekretariatsteam på ca. seks personer. Økonomiteamet er ansvarligt for at understøtte økonomistyringen i de enkelte byggeprojekter og ansvarligt for den samlede økonomistyring på porteføljeniveau og for organisationens driftsbudget.
Teamets opgaver indebærer bl.a. at sikre et validt datagrundlag til brug for prognosticering og beregning af nøgletal, at bistå projektlederne i at opstille budgetter og udarbejde værktøjer, de kan bruge i deres daglige projektstyring, samt at controlle på projekternes mer-/mindreforbrug, periodiseringer, forsinkelser mv.
 
Sekretariatsteamet er ansvarligt for ledelsesbetjening, ledelsesinformation, intern drift, kompetenceudvikling og besvarelse af politikerspørgsmål, pressehenvendelser mv.  
 
Om dig  
Vi forventer, at vores nye økonomichef har en relevant samfundsvidenskabelig eller økonomisk kandidatuddannelse (f.eks. cand.polit., cand.oecon. eller cand.scient.pol.), har erfaring med og interesse for økonomistyring i store organisationer, gerne indenfor den kommunale sektor, og har erfaring med ledelses på team- eller kontorniveau og lyst til at udvikle sig som leder.  
 
Derudover lægger vi vægt på, at du  
  • har lyst og evne til at udvikle og implementere økonomistyringsredskaber på både projekt- og porteføljeniveau  
  • kan udfylde rollen som en stærk faglig leder på det økonomiske område  
  • har øje for detaljen og sætter en ære i, at tallene stemmer  
  • kan samarbejde med andre fagligheder og levere økonomistyringsværktøjer, der er anvendelige for organisationens projektledere i deres daglige styring af byggeprojekter, og som muliggør benchmarking af projekter på tværs af porteføljen  
  • kan formidle økonomifaglige emner til kollegaer med ikke-økonomisk baggrund  
  • har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation og forståelse for vigtigheden af at levere rettidig og korrekt information til det politiske niveau.  
Vi forventer, at du kan dokumentere dine resultater med såvel ledelse som opgaveløsning.  
 
Vi tilbyder  
  • Store faglige udfordringer som ansvarlig for økonomisk styring af en stor portefølje af bygge- og renoveringsprojekter i København.  
  • Ledelsesmæssige udfordringer som ansvarlig for dit eget kontor samt med ansvar for at bidrage til det tværgående samarbejde på tværs af kontorer.  
  • En bred samarbejdsflade med Økonomiforvaltningens Center for Økonomi samt alle forvaltninger i kommunen.  
Som økonomichef får du reference til byggechef Kasper Graa Wulff.  
 
Løn- og ansættelsesforhold fastsættes i henhold til gældende overenskomst efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.  
 
Vil du vide mere?  
Læs mere om ByK på http://byk.kk.dk/.  
Har du spørgsmål, kan du kontakte byggechef Kasper Graa Wulff på 2497 9979.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 19. februar 2019
Der bliver forventeligt afholdt samtaler torsdag den 21. februar og tirsdag den 26. februar. Vi forventer at bruge test i rekrutteringsforløbet.
 

Jobagent

Du kan oprette en jobagent, så du modtager en mail når Københavns Kommune opslår et job med netop din interesse.
Opret jobagent

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.