Betingelser for at ansætte en medarbejder i lønstilskud

Alle virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder. Men der er forskellige forhold, I skal leve op til:  

For at ansætte en person i løntilskud skal I skal have flest ordinært ansatte medarbejdere.
Det betyder, at: 

 • Enkelmandsvirksomheder og virksomheder med under fem ansatte kan kun ansætte én medarbejder i løntilskud.
 • Virksomhederne med mellem 5 og 50 ansatte må ansætte én løntilskudsmedarbjeder for hver femte ordinært ansatte.
 • Virksomheder med mere end 50 ansatte, må ansætte én løntilskudsmedarbjder for hver tiende ordinært ansatte.

Hvis I ikke opfylder ovenstående forholdstal på ansøgningstidspunktet, men først opfylder det på starttidspunktet for løntilskudsmedarbejderen, vil det i systemet blive registreret med en rød advarsel. I kan i feltet i 'Opsummeringsfanen' tilføje en bemærkning om, at forholdstallet bliver opfyldt på starttidspunktet og alligevel vælge at indsende ansøgningen.

For at ansætte en person i løntilskud skal der være en nettoudvidelse af antallet af ansatte.
Det betyder, at:

 • løntilskudsstillingen ikke må erstatte en stilling, der inden for tre måneder er blevet ledig ved afskedigelse eller fratrædelse af en ordinært ansat
 • der skal ske en udvidelse af antallet af ansatte indenfor de seneste 12 måneder. Ved opgørelsen af antallet af ordinært ansatte medregnes alle beskæftigede uden hensyn til arbejdstidens længde. Der skal dog ikke medregnes ansatte med offentligt tilskud og personer, der er ansat i henhold til en ansættelsesaftale, der er indgået for et bestemt tidsrum eller med henblik på en bestemt arbejdsopgave.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen efterfølgende kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller indenfor et tilsvarende fagområde. 

 

Tilskuddets størrelse

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele lønnen. Du får derefter refunderet dele af lønnen - afhængig af de gældende satser.

Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 procent af de samlede lønomkostninger.

Brug vores støtteberegner for at regne ud om du skal tilbagebetale overskydende refusion eller til at se, om netop din virksomhed kan gøre brug af løntilskudsordningen.

Varighed

Normalt kan personen blive ansat i tre-seks måneder med løntilskud. Det kommer an på personens kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet. I vurderer selv, om der er mulighed for om medarbejderen kan fortsætte i stillingen efter tilskudsperioden. 

Forlængelse

Hvis I  - i samarbejde med medarbejderen - vurderer, at der behov for yderligere kompetenceudvikling i en fremtidig stilling og ønsker at forlænge perioden, skal det ske direkte uden stop i ansættelsen. Der skal dog foretages en vurdering fra jobcenteret, om det vil være muligt i det konkrete tilfælde. Er der stop imellem de to perioder, anses ansættelsen som påbegyndt på ny, og ifølge loven må samme person ikke være ansat i løntilskud to gange i samme virksomhed.

Sådan opretter du en løntilskudsstilling

Du skal først oprette en stilling med løntilskud på virk.dk 
Se vejledning

Sådan søger du om løntilskud

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge om at få tilskud. Det gør du via systemet VITAS.

Her er det vigtigt, at alle felter er udfyldt og at de er udfyldt korrekt. Du skal være særligt opmærksom på at:

 • Forholdstallet er udfyldt. Se under "BETINGELSER FOR AT ANSÆTTE EN MEDARBEJDER I LØNSTILSKUD"
   
 • At merbeskæftigelsen er opfyldt. Se under "BETINGELSER FOR AT ANSÆTTE EN MEDARBEJDER I LØNSTILSKUD"
   
 • At ansøgningen er underskrevet af en repræsentant for virksomheden  - en leder, en HR-medarbejder eller lignende
   
 • At ansøgningen er underskrevet af en medarbejderrepræsentant, der er ansat på det p-nummer/den adresse, hvor løntilskuddet finder sted. Alle virksomheder har et CVR-nummer, men kan også have p-numre, hvis de har flere enheder på forskellige adresser. Det kan fx være en butikskæde, der har flere butikker på forskellige adresser. Her vil hver butik have et unikt p-nummer.

  Medarbejderrepræsentanten må ikke være del af ledelsen i virksomheden. En medarbejderrepræsentant er en medarbejder på arbejdspladsen. Det kan være en tillidsrepræsentant eller en arbejdsmiljørepræsentant. I visse tilfælde kan der også være indgået officiel aftale om medarbejderrepræsentation, men er intet af dette tilfældet, kan det også være en almindelig ansat.

  Er der tale om enkeltmandsvirksomhed, er der naturligvis ikke høring af medarbejderrepræsentant.

  Er du i tvivl om hvem, der skal underskrive og dennes rolle, kan du altid kontakte Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33.

VIGTIGT: Medarbejderen må først starte i løntilskud, når I har modtaget en skriftlig bevilling fra jobcentret. 

Hent de dokumenter, du skal udfylde for at få refusion for en medarbejder i løntilskud.

Københavns Erhvervshus kan hjælpe med at finde en løntilskudsmedarbejder

Har du ikke selv en kandidat, kan du ringe til os på 33 66 33 33 og få hjælp. Vi kommer gerne på besøg og taler med dig om mulighederne.

Ophør af løntilskud

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked - og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. 
I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS, som du tilgå via virk.dk