Hvilke virksomheder kan tilbyde løntilskudsstillinger

I princippet kan alle virksomheder tilbyde løntilskudsstillinger - også enkeltmandsvirksomheder. For at ansætte en person i en stilling med løntilskud, skal der dog være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, og arbejdspladsen skal have en overvægt af ordinært ansatte medarbejdere i forhold til personer i virksomhedspraktik eller løntilskud. Formålet er at sikre, at den ansatte med løntilskud får det nødvendige faglige, sociale eller sproglige udbytte af opholdet.

Stillingen skal desuden være egnet til, at personen kan ansættes på normale vilkår i virksomheden eller indenfor et tilsvarende fagområde. 

Som udgangspunkt skal den borger, I ansætter, have været ledig i 6 måneder. 

Ansæt en førtidspensionist i løntilskud - skånejob

Personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen, har mulighed for at komme i job med løntilskud for førtidspensionister - også kaldet skånejob. Det vil sige, at der er tale om personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 

Løn og arbejdsvilkår aftales ud fra medarbejderens individuelle behov. 

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele medarbejderens løn. Du vil så få udbetalt et løntilskud på 27,45 kr. pr. time. Tilskuddet må dog ikke over en periode på et år overstige 75 % af de samlede lønomkostninger. 

Du kan læse meget mere om reglerne for at ansætte en førtidspensionist i et løntilskudsjob på:

Søg refusion

Tilskuddets størrelse

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele lønnen. Du får derefter refunderet dele af lønnen - afhængig af de gældende satser.

Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50 procent af de samlede lønomkostninger.

Brug vores støtteberegner for at regne ud om du skal tilbagebetale overskydende refusion eller til at se, om netop din virksomhed kan gøre brug af løntilskudsordningen.

Varighed

Normalt kan personen blive ansat i tre-seks måneder med løntilskud. Det kommer an på personens kvalifikationer og kompetencer i forhold til jobbet. I vurderer selv, om der er mulighed for om medarbejderen kan fortsætte i stillingen efter tilskudsperioden. 

Forlængelse

Hvis I  - i samarbejde med medarbejderen - vurderer, at der behov for yderligere kompetenceudvikling i en fremtidig stilling og ønsker at forlænge perioden, skal det ske direkte uden stop i ansættelsen. Der skal dog foretages en vurdering fra jobcenteret, om det vil være muligt i det konkrete tilfælde. Er der stop imellem de to perioder, anses ansættelsen som påbegyndt på ny, og ifølge loven må samme person ikke være ansat i løntilskud to gange i samme virksomhed.

Opret en løntilskudsstilling

Du skal først oprette en stilling med løntilskud på virk.dk 
Se vejledning

Københavns Erhvervshus kan hjælpe med at finde en løntilskudsmedarbejder

Har du ikke selv en kandidat, kan du ringe til os på 33 66 33 33 og få hjælp. Vi kommer gerne på besøg og taler med dig om mulighederne.

Løntilskud i udlandet

Hvis din virksomhed har et dansk cvr-nummer og hjemsted i Danmark, kan I oprette en løntilskudsstilling i udlandet for ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Ansættelsen skal følge danske løn- og arbejdsvilkår, og den ansatte skal sikres hjemrejse.

Søg tilskud

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge om at få tilskud.

Hent de dokumenter, du skal udfylde for at få refusion for en medarbejder i løntilskud.

Ophør af løntilskud

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked - og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. 
I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS, som du tilgå via virk.dk