Betingelser for at ansætte en medarbejder i lønstilskud

For at ansætte en person med løntilskud, skal der være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud.

 

Tilskuddets størrelse

Den ansattes timeløn i 2017 er 124,76 kr., inklusiv pension, feriepenge, atp og aub-bidrag. Som arbejdsgiver får du refunderet 111,24 kr.

Som arbjedsgiver i Københavns Kommune får du dækket hele lønudgiften, hvis du ansætter en borger på kontanthjælp. For andre offentlige arbejdsgivere er der en mindre egenbetaling.

Varighed

Ansættelsesperioden for en løntilskudsstilling kommer an på den ydelse, den ledige får fra det offentlige. Perioden kan maksimalt vare:

  • 4 måneder, hvis personen får dagpenge
  • 6 måneder, hvis personen får kontanthjælp eller uddannelseshjælp
  • 12 måneder, hvis personen får sygedagpenge, er i ressourceforløb, er i jobafklaringsforløb eller er omfattet af integrationsloven. 

Forlængelse
Hvis løntilskuddet laves for en kortere periode end hhv. 4, 6 eller 12 måneder, og I ønsker at forlænge samarbejdet, skal det ske direkte uden stop i ansættelsesforholdet. Er der stop imellem de to perioder, anses ansættelsesforholdet som påbegyndt på ny, og ifølge loven må man ikke ansættes i løntilskud i den virksomhed, hvor man senest har været ansat.

Antal timer om ugen

En ansættelse med løntilskud vil være på 23-37 timer pr. uge. Timetallet skal beregnes på baggrund af kandidatens ydelse. 

ANSÆT EN FØRTIDSPENSIONIST I LØNTILSKUD - SKÅNEJOB

Personer, der er tilkendt førtidspension af kommunen, har mulighed for at komme i job med løntilskud for førtidspensionister - også kaldet skånejob. Det vil sige, at der er tale om personer, der ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Løn og arbejdsvilkår aftales ud fra medarbejderens individuelle behov.

Du skal som arbejdsgiver udbetale hele medarbejderens løn. Du vil så få udbetalt et løntilskud på 27,45 kr. pr. time. Tilskuddet må dog ikke over en periode på et år overstige 75 % af de samlede lønomkostninger.

Du kan læse meget mere om reglerne for at ansætte en førtidspensionist i et løntilskudsjob på:

Søg refusion

Vi kan hjælpe med at finde en løntilskudsmedarbejder

Har du ikke selv en kandidat, kan du ringe til Københavns Erhvervshus på 33 66 33 33 og få hjælp.

Opret en stilling

Du skal gå på virk.dk, når du skal oprette en stilling med løntilskud.
Se vejledning.

LØNTILSKUD I UDLANDET

Hvis din virksomhed har et dansk cvr-nummer og hjemsted i Danmark, kan I oprette en løntilskudsstilling i udlandet for ledige, der modtager dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Ansættelsen skal følge danske løn- og arbejdsvilkår, og den ansatte skal sikres hjemrejse.

Søg tilskud

Når du har oprettet en løntilskudsstilling, kan du søge tilskud.

Gå til ansøgning om refusion for en medarbejder i løntilskud.

OPHØR AF LØNTILSKUD

Hvis du eller den ansatte ønsker at afbryde ansættelsen inden perioden ophører, er det vigtigt, at du giver jobcenteret besked - og det sker i henhold til ansættelseskontrakten. 
I praksis betyder det, at der kun kan anmodes om refusion i den periode, personen har været ansat.

Du giver besked til jobcenteret gennem selvbetjeningsløsningen VITAS, som du kan tilgå via virk.dk.