Nyt EOJ-system

Offentliggjort:
26.06.2015, Kl
Frist:
20.08.2015, Kl
Du finder på denne side udbudsmateriale med udbudsbekendtgørelsen og den skabelonpakke, som ansøgerne skal anvende.

Københavns Kommune har truffet beslutning om at anskaffe en ny fremtidig it-løsning, der kan understøtte arbejdsgange og funktionalitet for Sundhed, Omsorg og Social inden for området elektronisk borgerjournal(EOJ). Kommunen har behov for en væsentligt mere fleksibel og forandringsegnet løsning end de hidtil anvendte og kendte løsninger på området for at understøtte kommunens behov på området med hensyntagen til kommunens volumen og kompleksitet.

Spørgsmål om udbuddet
Alle henvendelser henvendelser om spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal rettes skriftligt til:

Susanne Blicher Tryde
E-mail: nyteojsystem@suf.kk.dk 

Spørgsmål og svar vil blive besvaret og offentliggjort på denne side.

Tilbudsfrist
Tilbud skal være Bird & Bird Advokatpartnerskab i hænde senest 

torsdag den 20. august 2015 kl. 12:00

 

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.