Hvorfor tager unge til Syrien? - Maj 2013

VINK stiller skarpt på den seneste udvikling, hvor unge danskere tager til Syrien. I den forbindelse har vi indkaldt et panel bestående af Københavns politi, PET, dokumentarist Nagieb Khaja, Muslimer i Dialog, Social- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet. Desuden har vi inviteret medarbejdere med ungekontakt til at debattere og diskutere omfanget og den efterfølgende håndtering af denne udvikling.

 

Ved debatmødet får du mulighed for at møde forebyggelsesaktører og andre medarbejdere der dagligt arbejder med unge for at diskutere, hvad der kan gøres for at håndtere denne udvikling på kort og lang sigt.

 

Tryk her for at se program og invitation.

VINK færdiggør SSP rundrejse - November 2013

Bekymringer om unges radikalisering skal tages alvorligt af kommunens medarbejdere. Derfor indledte VINK og SSP et samarbejde i 2012, med et fælles ønske om at opkvalificere SSP’s personale med viden og værktøjer til håndtering af bekymringer, om ekstremisme eller radikalisering.

Samarbejdet har foreløbigt resulteret i en række oplæg og temadage for SSP’s personale. Derudover er der blevet etableret en beredskabspakke for unge, der vender hjem fra Syrien, efter deltagelse i kamphandlinger.

Michael Melbye, sekretariatschef i SSP København, fremhæver, at samarbejdet med VINK har sikret, at viden om radikalisering og ekstremisme nu er formidlet bredt ud til myndighedspersoner, på tværs af forvaltninger og i alle bydele af København....

 

Tryk her for at læse hele nyhedsartiklen.

VINK er nævnt i Inklusionsnyt - 27.april 2012

VINK er nævnt i den seneste udgave af Inklusionsnyt, hvori Projekt Fælles Læring bliver beskrevet.

Tryk på nedenstående links for at se de to sider.

Side 1

Side 2

 

.....Tidligere nyheder

Tryk her for at se en oversigt over samtlige tidligere nyheder og arrangementer.

Dialog der nytter - inspirationskatalog til byens ungearbejdere - Januar 2014

Som afslutning på rækken af dialogmøder i 2012 og 2013 har VINK og mhtconsult udgivet et inspirationskatalog for kommunens medarbejdere.

Arbejder du med børn og unge og oplever du tit svære diskussioner i din klub og/eller institution vedrørende spørgsmål relateret til religion, ideologi, kultur, ære og social kontrol mv. så download vores katalog og se nogle eksempler på, hvordan kan man skabe diskussion på en god og konstruktiv måde.

 

Tryk her for at hente kataloget.

 

Se video forneden, for at se forløbet fra et afholdt arrangement.

Unge og religiøsitet på kanten af samfundet - 17 april 2012

De seneste år, er den danske befolkning blevet bekendt med grupperinger i Danmark, som arbejder for oprettelsen af et kalifat, sharia-zoner og opfordrer til afholdelse fra demokratisk deltagelse i samfundet.

Ved dialogarrangementet vil vi se nærmere på, hvem disse grupper er, hvem der tiltrækkes af deres budskaber og hvordan grupperne arbejder. På den måde vil vi forsøge at nuancere debatten og imødegå nogle mediers ensidige håndtering af tematikkerne.

Se artikel om arrangementet (PDF).

Se Invitation (PDF).

 

Hjælp til arbejdet med unge, der vil til Syrien og kæmpe - Juli 2014

RAN - Radicalisation Awareness Network - har netop udgivet et kort 6 siders dokument, der er målrettet medarbejdere, der arbejder med unge, der viser interesse  for at kæmpe i Syrien. 

Dokumentet er lavet på baggrund af erfaringer fra hele Europa, og kommer med anbefalinger til hvordan man arbejder med unge der viser interesse for at rejse til Syrien, unge der allerede er rejst til Syrien, samt unge der er vendt hjem fra Syrien.

Tryk her for at downloade dokumentet.

Unge i modstand - 11. december 2012

VINK inviterer dig til dialogmøde hvor du kan møde og diskutere med andre ungearbejdere i kommunen om, hvordan man bedst går i dialog med unge i modstand.

Ungdomslivet er fyldt med spørgsmål som ’hvem er jeg’ og ’hvor hører jeg til’? Hvad er rigtigt og forkert og hvor er jeg på vej hen? Søgen efter identitet og tilhør sker for nogle gennem modstand mod normer og ”opskrifter” på det gode liv. For nogle unge kan afvisningen af samfundet blive så stærk, at vold og chikane bliver legitimt. Det kan betyde at den unges chancer for uddannelse og job bliver dårligere eller tilværelsen ender i en kriminel løbebane.

Se invitationen (PDF)

Rapport om foreign fighters i Syrien - Juli 2014

Denne rapport beskæftiger sig med unge europæere, der rejser til Syrien. Hvem er de, hvorfor rejser de og hvordan kommer de afsted? Hvilken rolle spiller sociale medier i rekrutering og hvordan kan man på bedst mulig vis minimere unges afrejse? Disse spørgsmål besvarer rapporten.

Tryk her for at downloade rapporten.

 

Når unge bliver voldelige for at opnå politiske mål - 19. juni 2012

Unge med ekstreme politiske holdninger er engagerede i samfundets udvikling, men de er også fyldt med had til den del af samfundet, der står i opposition til deres politiske holdninger.

Et had, der kan komme til udtryk i hærværk og vold til demonstrationer eller i forbindelse med hadforbrydelser overfor eksempelvis seksuelle eller etniske minoriteter. Et had der kan føre til handlinger, der for nogle resulterer i årelange fængselsstraffe.

Se artikel om arrangementet (PDF)

Se Invitation (PDF) 

 

 

 

VINK udgiver artikel om salafismen - Juni 2014

Denne artikel om salafisme i København er VINKs bidrag som viden og rådgivningsenhed til en nuancering af en sunni-muslimsk strømning, som begyndte i 1700tallet. Artiklens formål er at forsyne professionelle medarbejdere, der møder unge med salafistiske sympatier med en kort og præcis viden om salafisme og dens mange udtryksformer.

Tryk her for at læse artiklen.

Salafismen i København - 14. maj 2014

I de senere år har ordet ’salafisme’ optrådt i forbindelse med unge danskeres afrejse til Syrien.

Salafismen har fået tag på mange af byens unge. Men hvad gør det ved dem? Hvad er salafisme egentligt og er det overhovedet et nyt fænomen i København?

Kom og hør svarene på disse spørgsmål, når VINK stiller skarpt på salafismen som et ungdomsfænomen blandt unge danskere. Til dialogmødet får du mulighed for at diskutere salafisme, inklusion og medborgerskab med dine kolleger og vores paneldeltagere..

Tryk her for at se program og invitation.