Nye priser for plads i vuggestue og børnehave i 2018

Hvad er baggrunden for de nye priser i 2018?

Fra den 1. januar 2018 er prisen for en plads i vuggestue steget med 249 kroner om måneden, mens prisen for en plads i børnehave er faldet med 256 kroner om måneden.

Det skyldes, at Københavns Kommune er begyndt at udregne udgifterne for drift af vuggestue og børnehave på en ny måde, der i højere grad afspejler hvad de forskellige pladser koster at drive.

Den takst, du som forælder betaler for en plads, er fastsat til at være 25% af driftsudgiften. Derfor betyder den nye måde at beregne driftsudgifterne på, at taksterne ændrer sig tilsvarende.

Hvad betyder det for mit barns institution, at priserne ændres?

Den nye måde at beregne driftsudgifterne på er udelukkende en teknisk justering. Der sker ikke nogen ændringer i daginstitutionernes budgetter eller normeringerne i vuggestuer og børnehaver.

Har jeg betalt for meget for min børnehave i 2017?

Nej. Ændringen er først trådt i kraft fra 1. januar 2018. 

Hvordan har kommunen varslet de nye takster?

De nye takster har været offentliggjort på www.kk.dk fra oktober 2017.

Desuden har de været tilgængelige for forældrene via en takstplakat i institutionerne fra den 1. december 2017.