Jens Nielsens Plads

En plads foran Svanemøllen Station har fået navnet Jens Nielsens Plads

Navnet træder i kraft 15. december 2017.

Postnummeret er 2100 og vejkoden 3385.

Se kortbilag med Jens Nielsens Plads

Anker Jørgensens Plads

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 14. august 2017, at en ny plads i Sydhavn navngives Anker Jørgensens Plads. Den har vejkoden 0170.  

Postnummeret er 2450.

Navnet træder i kraft 1. oktober 2017.

Se kortbilag.

Vejnavne i Nordhavn

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 21. august 2017 at navngive veje i Nordhavn:

 • Alexandriagade
 • Haifagade
 • Istanbulgade
 • Orientkaj mod vest til Sundkrogsgade

Navnene træder i kraft 1. oktober 2017.

Se kortbilag.

Faste Batteri Vej

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 22. maj 2017, at en ny vej i området ved Faste Batteri navngives Faste Batteri Vej.  

Postnummeret er 2300.

Navnet træder i kraft 1. juli 2017.

Se kortbilag

Ny plads og nye vejnavne i Carlsbergområdet

Teknik- og Miljøudvalget vedtog 27. marts 2017, at en ny plads i Carlsbergområdet navngives Kedelpladsen, samt at tre nye veje navngives Paulas Passage, Kapselgade og Fadet.

Postnummeret er 1799.

Pladsnavnet og vejnavnene træder i kraft 1. maj 2017, men i praksis tages de ikke i brug endnu. Navngivningen har først betydning for områdets vejnavne og adresser, når området er færdigt.

Se kortbilag

Bryghuspladsen

TMU besluttede 27. februar 2017, at en plads ved Bryghusgrunden navngives Bryghuspladsen.

Selve vejnavnet træder i kraft 1. marts 2017, men i praksis tages vejnavnet ikke i brug endnu. Navngivningen har først betydning for områdets vejnavn og adresser, når pladsen er færdig.

Se kortbilag

Haveforeningen Kongelund og Haveforeningen Energien

Københavns Kommune fastsætter pr. 1. marts 2017 vejnavne og adresser for to haveforeninger, som får haveforeningens navn som vejnavn:

Hf. Kongelund
Hf. Energien

Se kortmateriale

Haveforeningen Kongelund

Haveforeningen Energien

Bonderosestien

TMU besluttede 19. december 2016, at en vej ved Haveforeningen Sønderbro og Amager Fælled Økohaver navngives Bonderosestien.

Vejnavnet træder i kraft 15. marts 2017. 

Postnummer 2300 København S

Se kortmateriale

Nye vejnavne i Haveforeningen Nokken og nyt navn på fælles adgangsvej

Haveforeningen Nokken har fået nye adresser

TMU besluttede 28. november 2016 at fem veje i Hf. Nokken navngives

 • Sejlstien
 • Mastestien
 • Lanternestien
 • Bådebrostien
 • Sekstantstien

og at en fælles adgangsgivende vej til Hf. Lille Nok og Hf. Prøvestenen navngives

 • Kardinalgangen

Navnene træder i kraft 1. marts 2017. 

Se kortbilag Hf-Nokken

Se kortbilag Kardinalgangen

Nye vejnavne på Prøvestenen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. december 2016 at navngive fire veje på Prøvestenen:

 • A-vej
 • H-Vej
 • Z-Vej
 • Y-Vej

Navnene træder i krat den 1. februar 2017.

Ejerlav: Amagerbros Kvarter

Postnummer: 2300 København S

Se kortmateriale

Nye navne til Grønttorvsområdet i Valby

Teknik- og Miljøudvalget traf den 19. december 2016 beslutning om 20 nye vejnavne og et parknavn til Grønttorvsområdet i Valby:

 1. Cox Orangevej
 2. Ingrid Marievej
 3. Løgæblevej
 4. Degneæblevej
 5. Taffelæblevej
 6. Kongeæblevej
 7. Brøndæblevej
 8. Jernæblevej
 9. Summerredvej
 10. Bellidavej
 11. Morgendugvej
 12. Burgundyvej
 13. Mutzuvej 
 14. Glostervej
 15. James Grievevej
 16. Rubinolavej
 17. Belle de Boskoopvej
 18. Kortstilkvej
 19. Elstarvej
 20. Paradisæblevej
 21. Grønttorvsparken

Navnene træder i kraft den 1. februar 2017.

Ejerlav: Valby

Postnummer: 2500 Valby

Se kortmateriale

Nielsine Nielsens Vej

En ny vej på Bispebjerg Hospital er navngivet Nielsine Nielsens Vej.

Navngivningen træder i kraft den 1. januar 2017

Ejerlav: Utterslev

Postnummer: 2450 København NV

Se kortmateriale

Nye adresser i Haveforeningen Birkevang

Haveforeningen Birkevang i Brønshøj har fået nye adresser

Det er en vej på Haveforeningen Birkevang, der navngives med samme navn som haveforeningen.

Vejnavnet trådte i kraft 1. januar 2017.

Ejerlav: Husum

Postnummer: 2700 Brønshøj

Se kortmateriale

 

Esther Møllers Vej

En ny vej på Rigshospitalet er navngivet Esther Møllers Vej.

Navngivningen træder i kraft den 1. januar 2017

Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter

Postnummer: 2100 København Ø

Se kortmateriale

Nyt vejnavn på Rigshospitalet

Teknik- og Miljøudvalg besluttede den 31. oktober 2016, at en vej ved Rigshospitalet navngives: Inge Lehmanns Vej

Navnet træder i kraft den 15. december 2016.

Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter

Postnummer 2100 København Ø

Se beliggenheden af vejen på kortbilag

 

Nye navne på Enghave Brygge

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at navngive en bro, en park, tre pladser, og fjorten veje på Enghave Brygge:

 • Alfred Nobels Bro
 • Henry Dunants Park
 • Alva Myrdals Plads
 • Christian Langes Plads
 • Cordell Hulls Plads
 • Nelson Mandelas Allé
 • Bertha von Suttners Vej
 • Theodore Roosevelts Vej
 • Jane Addams Vej
 • Albert Schweitzers Vej  
 • George Marshalls Vej  
 • Martin Luther Kings Vej  
 • Willy Brandts Vej  
 • Andrei Sakharovs Vej  
 • Moder Teresas Vej
 • Albert Lutulis Vej
 • García Robles Vej
 • Saavedra Lamas Vej
 • Linus Paulings Vej

Alle navnene træder i kraft den 15. december 2016.

Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter (og Kongens Enghave vedr. en del af den nye bro)

Postnummer: 2450 København SV

Se kortmateriale

Karen Blixens Plads

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 31. oktober 2016 at navngive en ny plads Karen Blixens Plads. Pladsen er beliggende på Københavns Universitet, Søndre Campus, Københavns S.

Pladsnavnet træder i kraft den 15. december 2016

Ejerlav: Eksercerpladsen

Postnummer: 2300 København S

Se kortmateriale

Tre nye vejnavne på Bispebjerg Hospital

TMU besluttede den 31. oktober 2016 at tre veje på Bispebjerg hospital navngives:

 • Ebba Lunds Vej
 • Elise Sørensens Vej
 • Esther Amundsens vej

Ejerlav: Utterslev

Postnummer 2450 København NV

Navnene træder i kraft 15. December 2016. Se beliggenheden af vejene på kortbilag

Nye vejnavne ved Bella Center

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2016 at navngive ni veje og en plads i området ved Bella Center, København S:

 • Gertrude Steins Vej
 • Virginia Woolfs Vej
 • Emma Gads Vej
 • Martha Christensens Vej
 • Michael Strunges Vej
 • Dea Trier Mørchs Vej
 • Halldór Laxness Vej
 • Nadine Gordimers Vej
 • Doris Lessings Vej
 • Astrid Lindgrens Plads

Navnene træder i kraft den 1. juli 2016

Ejerlav: Eksercerpladsen

Postnummer: 2300 København S

Se kortbilag

Energiporten

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. maj 2016 at navngive en vej Energiporten. Vejen er beliggende på området omkring H.C. Ørstedsværket.

Vejnavnet Energiporten træder i kraft den 1. juli 2016.

Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter

Postnummer: 2450 København SV

Se kortbilag

Yrsa Plads

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. april 2016 at navngive en plads på Vesterbro, Yrsa Plads.

Navnet træder i kraft den 15. juni 2016.

Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter

Postnummer: 1705 København V

Se kortbilag 

Bellahøjparken

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. april 2016 at navngive en park i Brønshøj, Bellahøjparken.

Navnet træder i kraft den 15. juni 2016.

Ejerlav: Utterslev

Postnummer: 2700 Brønshøj

Se kortbilag

Gandhiparken

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 25. april 2016 at ændre navnet på en park i Vanløse fra Gandhis Plæne til Gandhiparken.

Navnet Gandhiparken træder i kraft den 15. juni 2016.

Ejerlav: Utterslev

Postnummer: 2400 København NV

Se kortmateriale

Sibeliusgade

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 29. marts 2016 at ændre en del af vejnavnet Borgervænget til Sibeliusgade.

Navnet Sibeliusgade træder i kraft den 1. juni 2016.

Ejerlav: Udenbys Klædebo Kvarter  

Postnummer: 2100 København Ø

Se kortmateriale

14 haveforeninger får nye vejnavne 1. marts 2016

Københavns Kommune fastsætter pr. 1. marts 2016 vejnavne og adresser for 14 haveforeninger i kommunen.
I syv haveforeninger bruges haveforeningens navn til et vejnavn.
Syv andre haveforeninger får i alt 12 nye interne vejnavne indenfor flora- og fauna temaet. Her indgår haveforeningens navn som supplerende bynavn i 3 adresselinje.

Følgende haveforeninger får haveforeningen navn som vejnavn:

Amager vest

 • Hf. Engvang
 • Hf. Engdal
 • Hf. Bryggen

Amager øst

 • Hf. Kløvermarken
 • Hf. Kløverblomsten

Brønshøj/Husum

 • Hf. Brønshøjholm

Kongens Enghave

 • Hf. Musikbyen

Følgende syv haveforeninger får nye interne vejnavne:
Haveforeningens navn indgår som supplerende bynavn i 3 adresselinje:

Amager vest

Haveforeningen 1907

 • Kongelysgangen
 • Persillegangen

Haveforeningen Kongedybet

 • Agerhønestien

Haveforeningen Røde Mellemvej

 • Fuglekongegangen
 • Musvitgangen
 • Skovskadegangen
 • Silkehalegangen
 • Kernebidergangen
 • Kvækerfinkegangen

Bispebjerg

Haveforeningen Emdrupvænge

 • Rødhalsgangen

Brønshøj/Husum

Haveforeningen Bellevue

 • Sortspættegangen

Valby

Haveforeningerne Dan og Harrestrup

 • Isfuglestien

Nye vejnavne på Teglholmen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 24. august 2015 at navngive otte veje og en plads på Teglholmen:

 • Støbegodsvej
 • Kulvej
 • Pladehals Allé
 • Flydedokken
 • Belvederegade er ændret til Belvederekaj
 • Vestre Teglgade er forlænget til Vasbygade
 • Topstykket
 • Cylindervej
 • Dieselvej

Navnene træder i kraft den 1. oktober 2015

Ejerlav: Kongens Enghave

Postnummer: 2450 København V

Se kortmateriale - vejnavne til Teglholmen område 1

Se kortmateriale - vejnavne til Teglholmen område 1

10 haveforeninger har fået vejnavne

10 haveforeninger har fået omdannet deres nuværende haveforeningsnavn til et vejnavn. De 10 nye vejnavne fremgår af listen nedenfor. Navngivningen træder i kraft den 1. juni 2015.  

Amager Vest:

 • Hf. Søndervang
 • Hf. Sydgrænsen
 • Hf. Mejlgården
 • Hf. Vestereng
 • Hf. Vestgrænsen
 • Hf. Stjernelund

Amager Øst:

 • Hf. Sommerly

Valby:

 • Hf. Brohaven
 • Hf. Sundbo
 • Hf. Bergmannshave

Hent PDF med angivelse af nye husnumre i alle 10 haveforeninger

Nyboder Plads

En ny plads ved Nyboder er navngivet Nyboder Plads

Navngivningen træder i kraft den 1. maj 2015.

Ejerlav: Sankt Annæ Vester Kvarter

Postnummer: 1306 København K

Constantin Hansens Gade

En ny vej på Carlsberg er navngivet Constantin Hansens Gade.

Navngivningen træder i kraft den 1. november 2014.

Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter

Postnummer: 1799 København V

Sigynsgade

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2. juni 2014 at ændre navnet for den vestlige del af Aldersrogade til Sigynsgade.

Navnet træder i kraft den 1. august 2014.

Vejkode: 6378 - Vejlav: Udenbys Klædebo Kvarter - Postnummer: 2200 Københavns N

Nye pladser og veje på Carlsberg

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 26. maj 2014 følgende nye vej- og pladsnavne til ”Carlsberggrunden”. Navnene træder i kraft den 1. august 2014.

Ejerlav: Valby - Postadresse: 1799 København V

 • Bohrs Gade: vejkode 8836
 • Flaskegade: vejkode 1810
 • Flaskehalsen: vejkode 1811
 • Kildepladsen: vejkode 3654
 • Gærtorvet: vejkode 2474
 • Lagergade: vejkode 4089
 • Købkes Plads: vejkode 4078
 • Franciska Clausens Plads: vejkode 1891
 • Johanne Møllers Passage: vejkode 3421
 • Kuskenes Gade: vejkode 4029
 • Humletorvet: vejkode 3086
 • Tapperitorvet: vejkode 7341

Regnbuepladsen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. april 2014 at navngive en plads Regnbuepladsen.

Navnet træder i kraft den 1. juli 2014.

Vejkode: 5786 - Ejerlav: Vester Kvarter - Postnummer: 1550 København V

Nye veje i Nordhavnen

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 21. januar 2014 at navngive 15 nye veje, 4 nye pladser, 1 ny ø, samt helt eller delvist ændre navn for 10 eksisterende veje i Nordhavnen. Navngivningen træder i kraft den 1. juli 2014.   

Vejkoder:

 • Tromsøgade: 7654
 • Rigagade: 5842
 • Tallinngade: 7339
 • Ystadgade: 8494
 • Karlskronagade: 3575
 • Aberdeengade: 0006
 • Bordeauxgade: 0703
 • Mariehamngade: 4643
 • Dunkerquegade: 1374
 • Klaipedagade: 3721
 • Dover Passage: 1314
 • Calaisgade: 1057
 • Harwichgade: 2666
 • Nordhavns Plads: 5017
 • Sassnitzgade: 6283
 • Southamptongade: 6746
 • Rostockgade: 5982
 • Travemündegade: 8835
 • Antwerpengade: 8834
 • Murmanskgade: 8832
 • Hamborg Plads: 8833
 • Göteborg Plads: 8830
 • Sankt Petersborg Plads: 8831
 • Trelleborggade: 5766
 • Corkgade: 4538
 • Bilbaogade: 3406
 • Kielgade: 7726
 • Helsinkigade: 4457
 • Gdanskgade: 5767
 • Redmolen (Ø)

Vejlav: Frihavnskvarteret - Postnummer: 2150 Nordhavn

Konsekvenser for eksisterende vejnavne:

 • Gittervej udgår (ml. Århusgade og Sandkaj) ændrer navn til Tromsøgade
 • Redhavnsvej ændrer navn til Trelleborggade
 • Løfasvej ændrer navn til Corkgade
 • Billedvej (ml. Lüdersvej og Århusgade) ændrer navn til Rostockgade
 • Jernvej, nordlig del ændrer navn til Sassnitzgade
 • Jernvej, sydlig del ændrer navn til Bilbaogade
 • Glückstadtsvej (ml. Fortkaj og Århusgade) ændrer navn til Southamptongade
 • Tværgade ændrer navn til Kielgade
 • Lüdersvej ændrer navn til Helsinkigade
 • Redmolen ændrer navn til Gdanskgade

Eidsvoll Plads

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 7. april 2014 at navngive en plads Eidsvoll Plads. Navnet træder i kraft den 17. maj 2014

Seks nye veje i Valby

Navngivningen træder i kraft den 1. februar 2014.

 • Gearhalsvej: vejkode 2146
 • Montagehalsvej: vejkode 4807
 • Pakkerivej: vejkode 5393
 • Axel Strøbyes Vej: vejkode 0290
 • Tove Mäes Vej: vejkode 7606
 • Valby Maskinfabriksvej: vejkode 7914

Ejerlav: Valby - Postnummer: 2500 Valby

To nye veje i Valby

Navngivningen træder i kraft den 1. maj 2014.

 • Poul Bundgaards Vej: vejkode 5583
 • Kirsten Walthers Vej: 3706

Ejerlav: Valby - Postnummer: 2500 Valby

Thorvald Bindesbølls Plads

En ny plads på Carlsberg er navngivet Thorvald Bindesbølls Plads.

Navngivningen træder i kraft den 1. februar 2013.

Vejkode: 7418 - Ejerlav: Udenbys Vester Kvarter - Postnummer: 1799 København V