Morgenstader

Konceptet morgenstader går ud på, at der på trafikknudepunkter rundt om i hele København, nu vil være mulighed for at stå fast med f.eks. en kaffevogn i morgentimerne. Også andre morgenmadskoncepter kan godkendes – blot skal vognen være meget lille og fleksibel. Der er ikke mulighed for tilslutning til strøm på pladserne.

Hvis du har tilladelse til mobilt gadesalg, kan du også søge en af de faste morgenpladser.

Yderligere betingelser for morgenstader:

Kan have åbent mellem kl. 7.00 og 10.00.

Stadet skal være væk fra pladsen, når anden stadeholder kommer til pladsen. Overholdes dette ikke, vil tilladelsen blive trukket tilbage.

Det skal være en lille og fleksibel vogn, der ikke bruger strøm

Der betales halv pris af den almindelige stadeafgift. Prisen afhænger dog stadig af, hvilken zone pladsen ligger i. (I 2014 er det gratis at have en stadeplads i København).

Du skal følge den almindelige ansøgningsprocedure, herunder have lavet et forretningstjek hos Københavns Erhvervsservice inden din ansøgning vil komme i betragtning til en plads. Læs om ansøgningsprocedure og vores vurderingskriterier.

For at ansøge benyt det elektroniske ansøgningsskema.Natstader

Københavns Kommune har besluttet at starte en etårig forsøgsordning med nat stader. Der åbnes derfor op for ansøgninger til natstader i København. Betingelserne for at få tildelt et natstade er de samme som de alm. stader, dog gælder følgende yderligere betingelser for natstaderne:

Ordningen er en deltidsplads

Natstaderne skal foregå som en ”deltidsplads”, hvilket vil sige, at staderne kun får tildelt plads i tidsrummet 24.00-06.00. Et natstade er fleksibelt og skal derfor flyttes hvis kommunen får brug for pladsen til eksempelvis arrangementer.

Prisen er halveret

Nat staderne er deltidspladser og koster dermed det halve af en alm. stadeplads. Prisen afhænger dog stadigvæk af, hvilken zone pladsen ligger i.

OBS. i 2014 er det gratis at have en stadeplads i København.Natstader er omfattet af Lukkeloven

De fleste stader kan undtages fra den generelle lukketid, hvis der indsendes en erklæring til Erhvervsstyrelsen om, at omsætningen ikke overstiger 27,1 mio. kr. Dog er tilladelsen betinget af at du opnår en natbevilling hor Kultur- og Fritidsforvaltningen.