Notater til overførselssagen 2013-2014

Notat på ØU's aflæggerbord den 18. marts 2014

Finansiering af overførselssag 2013-2014

 

Notater publiceret den 21. marts 2014

BU1 Pasningsgaranti undervisningspligt samt færdiggørelse af vedtagne projekter - covernotat

BU1b Europaskolen

BU1d Daginstitution på Rørsangervej

BU1e Langelinieskolen

BU1f Kirkebjerg Skole

BU1g Pulje til særlige uforudseelige pristigninger

BU1i Lergravparkens Skole

BU1j Hillerødgades Skole

BU1k Skolen i Ryparken

BU1l Sundbyøster Skole

KF3 Idrætspakke

SO1 Håndtering af mindre statslig finansiering til Stofindtagelsesrummet på Halmtorvet

SO2 Status på løft af vejledende rådighedsbeløb for enlige folkepensionister og førtidspensionister

SO3 Håndtering af mindre statslig finansiering til hjemløseområdet

TM1 Vejafvandingsbidrag

TM2 Sankt Johannes Kirkeplads ved Sankt Hans Torv

TM9 Superkilen

 

Notater publiceret den 23. marts 2014

BU2 Københavns Madhus herunder Børnenes Madhus

KF4 - Tennisbaner på Nørrebro-Nordvest

KF5 - Svømmehal ved Søerne

KF6 - Ceremonirum

TM11 Akut genopretning af fire vejstrækninger

TM14 Genopretning af fortovsfliserne på strandpromenaden ved Svanemøllestranden

TM15 Sidste etape af Svanemølleruten (etape IV)

TM16 Hundeposestativer Holmbladsgade

TM17 - Cykelstativer - Amagerbrogade

TM18 Opstilling af affaldsbeholdere til engangsgrill

TM19 Flere toiletter på Amager Strandpark

TM20 Sandkaj Ny havnepromenade i Nordhavn

TM7 Nordhavnsvej - Tillægsbevilling til rådgiverudgifter og tilslutningsanlæg

Oversigt over budgetnotater bestilt af partierne pr. 23. marts 2014

 

Notater publiceret den 25. marts 2014

BI1 Merudgifter i forbindelse med førtidspensionsreformen

BI2 Merudgifter til kontanthjælpsreformen

BI3 Reduktion i antallet af lange sygedagpengesager

BU1a Forlængelse af midlertidige pavilloner (opdateret)_

BU1h Studiestræde 54 (opdateret)_

BU4 - Forældrekurser for førstegangsfødende

KF7 - Permanent skøjtehal på Østerbro - forundersøgelser og projektering

Ø3 Midler til udarbejdelse af helhedsplan og miljøundersøgelser for Østre Gasværksgrunden

Ø2 Skolerenovering (opdateret)_

SO13 Omkostninger til ledsagelse til aktivitet og rejser for voksne borgere med handicap eller sindslidelse

SO17 Merudgifter til samling af aflastningspladser og familiehus til børn med handicap på Hans Knudsens Plads

SO4 Omkædningsfaciliteter til den sociale hjemmepleje

SO5 Balanceudfordring vedr. den sociale hjemmepleje

SO6 Styrket kommunikation med borgerne på Handicapcenter København

SU1 Optimering af diabetesindsatsen i primærsektoren (opdateret)

SU2 Sundhedsprofil for LGBT-personer

TM13 Områdefornyelse Sydhavnen

TM21 Oplyste løberuter

TM22 Cover - Amager Øst Lokaludvalg henvendelse

TM22a Henvendelse til de politiske partier vedr Naturcenter Amager Strand

TM32 Sydhavnstippen

TM33 Færdiggørelse af Tove Ditlevsens Byrum

TM34 Cykel- og gangsti på Refshalevej

TM5 Metro Cityringen - Finansiering af færdiggørelse af udskudte anlægsprojekter

TM6 Israels Plads (opdateret)

TM8 Nordre Frihavnsgade bedre cykelforhold (opdateret)

Principper for håndtering af sager under overskriften "Forslag til anvendelse af uforbrugte midler udover ØU's regelsæt"

Princip for tildeling af midler fra puljen til uforudsete udgifter

Oversigt over budgetnotater bestilt af partierne pr. 24. marts 2014

Oplæg ved administrerende direktør Else Sommer BUF

Oplæg ved administrerende direktør Pernille Andersen TMF

Notat om TMU's udisponerede anlægsramme

 

Notater publiceret den 26. marts 2014

BI7 Støtte til foreningen Sabaah

BU3 Daginstitutionskøkkener (opdateret)

BU5 Digital daginstitution

BU6a Renovering af legepladser - bilag

BU6 Renovering af legepladser

KF10 Kulturcenter Kildevæld

KF11 Musiktorvet - 3. etape

KF12 Vinterbadning Islands Brygge - tilbygning til havnebad

KF13 Bavnehøjhallen, Ajax

KF14 Pulje til genopretning og renovering af Københavns Kommunes bygninger

KF16 Mere selvbetjent åbningstid i KFF's institutioner

KF17 Idrætshal ved Grøndalsvængets Skole

KF18 Renovering af Københavns Hovedbibliotek

KF19 Tingbjerg Kulturhus og Bibliotek

KF1 Skoleidrætshal i Ørestad Syd (opdateret)

KF8(a) Byparken Amager Bakke

KF8 Byparken Amager Bakke

KF9 Foreningspakken

SO18 FAKTI og Kringlebakken

TM12 Støjpartnerskaber (opdateret)

TM26 Trafiksikkerhedspakke

TM35A Poppelalléen på Bispebjerg Kirkegård

TM36 Byrum og genbrug på Herman Bangs Plads

ØK 5 Solvang-Center Sikker By

BI5 Flere fleksjob i Københavns Kommune i 2014 - fleksjobpræmie

BI6 Forebyggelse af radikalisering og social kontrol blandt unge

BU1c Ryvang 2 genopførelse af nedbrændt institution (opdateret)

BU7 Forundersøgelser af muligheder for medarbejdertilstedeværelse og teamforberedelse

BU8 Folkeskolereform idrt som prvefag

KF15 Udskiftning af tribune i Valby Hallen

KF20 Tilskud til kulturelle aktiviteter på den jødiske begravelsesplads

SU3 Bade- og omklædningsfaciliteter i SUF

TM10a Pier Svanemoellestranden - forundersøgelse og mulige konsekvenser i forhold til Nordhavnsvej

TM22 Naturcenter på Amager Strand

TM24 Forespørgsel vedr fysiske forbedringer

TM29 Nedrivning af Solvang Centret og udvikling af Urbanplanen

TM30 PLUSkapacitet i cykelnettet

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

 

Notater publiceret den 27. marts 2014

BI8 Kreativ vækst pakken

BI8a Ekstraordinært tilskud til Copenhagen Fashion Week 2014

BI8b Tilskud til afholdelse af to tøjbyttemarkeder

BI8c Kødbyen

BI8d Copenhagen Cooking

BI8e Bremen Teater

BI8f Lydens Hus

BI8g Pumpehuset

BI8h Inkubator for Art Tech

BI8i City of Congresses

BI8j Creative Business Cup 2014

BI9 Støtte til foreningslokaler til LBGT Asylum

BU1l Cover til Sundbyøster Skole

TM27 Bedre fremkommelighed i København Tillægsindsats med fokus på svingbaner

TM28 Genopretning af signalanlæg

TM35 Flere træer i København

Oversigt over budgetnotater bestilt af partierne

 

Aftale: En by der virker - Investeringspakke '14

En by der virker

Bilag 1 - Overførselssagen 2013-2014

Bilag 2 - Overførsler 2013-2014