9. Meddelelser (2017-0218379)

Sagsfremstilling

Problemstilling

 

Sekretariatet
 

 

Formandsskabet
 

 

Tovholdere

 

 

Følge- og styregrupper

Beslutning

Sekretariatet:

Formandskabet: Møde i byggeudvalg (flytning af biblioteket), kommentar vedrørende Distortion og møderække om situationen på Indre Nørrebro.

Tovholdere: Snak med Mærsk tårnet, Assistens på næste BMT møde og byhavefestival i august og bilfri by i september.

Følge- og styregrupper: Midtvejs valg i Områdefornyelsen Nørrebro.