7. Medlemsforslag: Bevilling til rekruttering til lokaludvalgsvalget 2018 (2017-0218997)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bevilger 25.000 kr. af puljemidlerne til oplysning om og rekruttering til lokaludvalgsvalget 2018

Problemstilling

Ad hoc-arbejdsgruppen (Jens, Maja, Gitte, Jens, Niels, Bjarke, Kim, Mugge og Lars), der har arbejdet med at revidere valggrupperne, holdte et møde d. 17. maj. Her brugte gruppen tid på at debattere, hvordan lokaludvalget oplyser Nørrebros foreningsliv om det kommende opstillingsmøde i start 2018 og rekrutterer kandidater. Der blev i særlig grad drøftet, hvordan lokaludvalget får fat i de grupper, der i nuværende valgperiode er underrepræsenterede i udvalget.

For at sikre, at der er midler til f.eks. kommunikation, grafik, tryksager, arrangementer, møder mm. ønsker ad hoc-gruppen, at der afsættes 25.000 kr. af puljemidlerne til løbende valgrekruttering frem mod lokaludvalgsvalget i 2018.   

Løsning

Lokaludvalget bevilger 25.000 kr. af puljemidlerne til oplysning om og rekruttering til lokaludvalgsvalget 2018

 

 

Beslutning

at Lokaludvalget bevilgede 35.000 kr. af puljemidlerne til oplysning om og rekruttering til lokaludvalgsvalget 2018