5. Kommentarer til bydelsplanen fra forvaltningerne (2017-0218886)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter kommentarerne fra forvaltningerne til bydelsplanen.
  2. at Lokaludvalget bemyndiger sekretariatet til på baggrund af drøftelsen at foretage evt. ændringer eller rettelser i bydelsplanen. 

Problemstilling

Sekretariatet har nu modtaget kommentarer fra de enkelte fagforvaltninger til bydelsplanen. Nørrebro Lokaludvalg har nu mulighed for at gå i dialog med fagforvaltningerne om kommentarerne og lave eventuelle ændringer i teksten i bydelsplanen. Deadline for rettelserne er den 23. juni, så eventuelle rettelser kan godkendes endeligt på lokaludvalgsmødet den 22. juni.

Kommentarerne fra fagforvaltningerne er ret forskellige i formatet. Nogle forvaltninger kommenterer samlet på alle 12 bydelsplaner, andre er helt nede i materialet i den enkelte bydelsplan.

Kommentarerne til Nørrebro Lokaludvalgs bydelsplan omhandler bl.a.:

  • kriterierne for stillezoner
  • arbejdet for at mindske partikelforureningen fra Movias busser
  • tallet på hvor mange københavnere, der dør årligt pga. partikelforurening
  • forslag til supplerende kommunale planer, der understøttes af lokaludvalgets visioner
  • ønsket om at fjerne kravet om egenindtægt i Nørrebrohallen og Korsgadehallen
  • indsatsen "Længere og bedre liv på Bispebjerg og Nørrebro 2015" er blevet omorganiseret  

Kommentarerne fra fagforvaltningerne kommer med i bydelsplanen i forlængelse af temaerne eller i slutningen af bydelsplanen. 

Forslag til proces og dialog med fagforvaltningerne:

Det er Lokaludvalget der i første omgang skal tage stilling til om forvaltningernes kommentarer giver anledning til at ændringer eller uddybninger i bydelsplanen.

Hvis man bliver enige om at lave ændringer eller uddybninger i bydelsplanen er det sekretariatet der gør det, i samarbejde med de enkelte bydelsplansgrupper.

Sekretariatet kan, hvis det er nødvendigt, gå i dialog med de enkelte fagforvaltninger om deres kommentarer. 

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter kommentarerne fra forvaltningerne til bydelsplanen.
  2. Lokaludvalget bemyndiger sekretariatet til på baggrund af drøftelsen at foretage evt. ændringer eller rettelser i bydelsplanen. 

 

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede kommentarerne fra forvaltningerne til bydelsplanen.

2. Lokaludvalget bemyndigede sekretariatet til på baggrund af drøftelsen at foretage evt. ændringer eller rettelser i bydelsplanen i samarbejde med de grupper der har arbejdet med Bydelsplanen.