1. Godkendelse af dagsordenen (2017-0218348)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordnen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordnen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.


Afbud
Sven Knudsen
Jens Villadsen, Anders Jensen indkaldt
Mette Jokumsen
Martin Maric


Fravær uden afbud
Søren Gravesen Hvass
Tim Stojanovic
Joachim Vincentz

Hans Mejlshede kom kl. 17.45 under behandlingen af pkt. 3.
Gitte Kristensen kom kl. 18.30 underbehandlingen af pkt. 4.
Anders Jensen gik kl. 19.30 efter behandlingen af pkt. 5.
Karen Møller gik kl. 20.15 under behandlingen af pkt. 6.
Brita Fabricius gik kl. 21.30 under behandlingen af pkt. 8.