4. Ønsker til Budget 2018 (2017-0218792)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget diskuterer ønsker til Budget 2018.
 2. at Lokaludvalget vedtager ønsker til Budget 2018.

Problemstilling

Forhandlingerne om Budget 2018 er så småt gået i gang. Lokaludvalget skal derfor beslutte hvilke input og ønsker til Budget 2018 man vil spille ind med. Der blev sendt en liste ind til overførselssagen, der er nogle af ønskerne på denne liste der ikke længere er relevante og så er der nogle nye ønsker der muligvis skal tilføjes til listen.

Blive på listen

 • Kampsportens hus

 • Nyt toilet i Humlehaven

 • Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade krydset

 • Trafikplan for Mimersgadekvarteret

 • Vejledning og oplysning om Lokal Afledning af Regnvand

 • Bilfri søndag 2018

 • Træer i Rantzausgade

 • Forundersøgelse af metroforpladserne ved Skjolds Plads st., Nørrebros Runddel st. og Nørrebro Station

Fjerne fra listen

 • Forundersøgelse af mulig udnyttelse af metrohullet i Nørrebroparken til idrætsanlæg/fritidsaktiviteter

 • Fællesarealer i det kommende seniorbofællesskab Den 3. Revle

 • Midler til ændring af lokalplan for KTK-grunden

 • Flere puljemidler til Nørrebros borgere og foreninger

Mulige tilføjelser til listen

 • Elmegade - Gennemførsel af det tidligere forslåede projekt om trafikrenovering af Elmegade

 • Nordvestpassagen - Passage under banen fra Mimersparken til Fyrbødervej

 • Helhedsplan for Nørrebro Stationsområde - Opgradering og renovering af byrummene omkring Nørrebro Station

 • Fritidstilbud/gadeplansmedarbejdere til Indre Nørrebro - Ekstra indsats i området ved Folkets Park, Korsgade og Blågårds Plads, da området er præget af øget bandeaktivitet

 • Tryghed/belysning i Nørrrebroparken - ekstra belysning af fodboldbanerne i Nørrebro Parken og i parken generelt

Løsning

 1. Lokaludvalget diskuterer ønsker til Budget 2018.
 2. Lokaludvalget vedtager ønsker til Budget 2018.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget diskuterede ønsker til Budget 2018.

2. Der blev stillet forslag om at tilføje et ønske om at oprette brugerråd i bydelens parker.
For stemte: Anders Jensen, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Kim Christensen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Morten Nielsen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Undlod at stemme: Bjarke Kværnø.
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje et ønske om belysning i Nørrebroparken og De Gamles By.
For stemte: Anders Jensen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Kim Christensen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Undlod at stemme: Morten Nielsen.
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje et ønske om reetablering af Hans Tavsens Parken.
For stemte: Anders Jensen, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jette Nielsen, Karen Møller, Kim Christensen, Masti Jutka, Mogens Petersen, Morten Nielsen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Undlod at stemme: Lars Christiansen og Bjarke Kværnø.
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje Nuuks Plads til ønsket om forundersøgelse af metroforpladserne.
For stemte: Gitte Kristensen, Jette Nielsen, Masti Jutka, Morten Nielsen og Thomas Fredsø.
Imod stemte: Brita Fabricius, Lars Christiansen og Mogens Petersen.
Undlod at stemme: Anders Jensen, Bjarke Kværnø, Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Karen Møller, Kim Christensen og Niels Clemmensen
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje Nordvestpassagen.
For stemte: Anders Jensen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Kim Christensen, Morten Nielsen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Undlod at stemme: Masti Jutka.
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje et ønske om forundersøgelse af mulig udnyttelse af metrohullet i Nørrebroparken til idrætsanlæg/fritidsaktiviteter.
For stemte: Anders Jensen, Bjarke Kværnø, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Hans Mejlshede, Karen Møller, Lars Christiansen, Kim Christensen, Morten Nielsen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Imod stemte: Jette Nielsen.
Undlod at stemme: Masti Jutka.
Forslaget blev vedtaget.

Der blev stillet forslag om at tilføje et ønske om fritidstilbud/gadeplansmedarbejdere til Indre Nørrebro
For stemte: Anders Jensen, Brita Fabricius, Erik Brandt, Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen, Kim Christensen, Masti Jutka, Morten Nielsen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Imod stemte: Bjarke Kværnø.
Undlod at stemme: Gitte Kristensen
Forslaget blev vedtaget.

Lokaludvalget vedtog ønsker til Budget 2018 med tilføjelse af følgende punkter: Nuuks Plads til forundersøgelser af metroforpladserne, forundersøgelse af mulig udnyttelse af metrohullet i Nørrebroparken, Elmegade, Nordvestpassagen, helhedsplan for Nørrebro Stationsområde, fritidstilbud/gadeplansmedarbejdere til Indre Nørrebro, tryghed/belysning i Nørrebroparken og i De Gamles By, reetablering af byrummet i Hans Tavsensparken og parkbrugerråd.