3. Elmegade (2017-0218949)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget skriver en støtteerklæring til "Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade".

Problemstilling

"Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade" har været i dialog med Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen om indretningen af Elmegade og på et tidligere lokaludvalgsmøde præsenteret udfordringerne med Elmegade. "Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade" repræsenterer en stor gruppe af beboere og erhvervsdrivende i Elmegade. Gruppen er utilfreds med trafiksituationen i Elmegade, og man ønsker at trafikforsøget i gaden ophører og at der findes en permanent løsning for gaden. Rambøll/Polyform har i 2010 lavet et forslag til hvordan gaden kan se ud ”Trafik- og byrumsplan for Elmegade” og "Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade" så gerne at det var dette forslag der blev gennemført. Lokaludvalget har også tidligere bakket op om denne løsning.

Løsning

Lokaludvalget skriver en støtteerklæring til "Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade".

 

Beslutning

Lokaludvalget skriver en støtteerklæring til "Arbejdsgruppen for renovering af Elmegade".