Mødedato
31-01-2017 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden (2017-0065509)
2Spørgsmål fra borgere og oplæg (2017-0065521)
3Bydelsplan (2017-0065776)
4Henvendelse om Movia og partikelforuening (2017-0062322)
5Ønsker til overførselssagen og Budget 2018 (2017-0065558)
6Medlemsforslag: Diskussion af høringssvar på høring om Bus-undersøgelse vedr. omlægning af bus 66 og 12 i udadgående retning i Rantzausgade (2017-0065497)
7Høring - omlægning af Børnecenter København (BCK) (2017-0065766)
8Input til nattelivsplan (2017-0072501)
9Renovering af vejbroen på Rovsingsgade over Lersø Parkallé (2017-0071617)
10Høring: Placering af Hein Heinsen skulptur ved Søerne (2017-0065591)
11Eget projekt: Yderligere midler til spot om hjemløshed på Nørrebro (2017-0067859)
12Eget projekt: Bilfri Søndag 2017 (2017-0067531)
13Eget projekt: Skitser af forbindelser til Bispebjerg (2017-0061704)
14Eget projekt: Byhavefestival (2017-0067043)
15Nørrebro Puljen (2017-0062170)
16Godkendelse af hasteansøgninger (2017-0067105)
17Byens Puls (2017-0065831)
18Meddelelser (2017-0067887)
19Evt. (2017-0065540)