15. Meddelelser (2018-0221226)

Sagsfremstilling

 

 

Problemstilling

Sekretariatet

 

 

Formandskabet

 

 

Arbejdsgrupper

 

 

Følgegrupper

Beslutning

Sekretariatet:
Byhavefestival

 

Formandskabet: 

 

Tovholdere:

Børn- og unge arbejdsgruppen:

Socialarbejdsgruppen:
Besøg i Mjølnerparken, Arbejder på at holde et møde med Beskæftigelses- og Integrationsborgmesteren.

Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen:
Byhavefestival for 6. gang
Bilfri Søndag
Borgerinddragelse omkring Sankt Jørgens Sø

 

Følge- og styregrupper:

Områdefornyelsen:
Møde med Jan Salling og Mette Prag