14. Byens Puls (2018-0217642)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Lokaludvalget,

 1. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: RUST.

 2. at Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Træneruddannelse.

 3. at Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fado Music Festival.
 4. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: COPENHAGEN WORLD MUSIC FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2018.
 5. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Protest 68-18.

 6. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: FLÆS - HELT INTIMT.

 7. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Multikultur Teater: Homay & Mastan.
 8. at Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Advokatvagt Nørrebro.      

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget 8 ansøgninger til Byens Puls juni 2018. Sekretariatet har indstillet for 80.000 kr. Der er før mødet 305.000 kr. tilbage af Puljemidlerne. 

1. RUST: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra borger på 10.000 kr. Projektet foregår i oktober i Stefanskirken.

Ansøger søger om støtte til at lave 10 optrædener med 10 forskellige værker. Hvert værk kombineres med en koncert.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

2. Træneruddannelse: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Nørrebro United, boligsociale helhedsplaner, Stevnsgade Basketball, Nørrebro taekwondo, SheZone, Global Kids, Idrætsprojektet med flere på 20.000 kr. Projektet foregår resten af 2018.

Ansøgerne søger om støtte til at arrangere en træneruddannelse målrettet 14-18-årige. Forløbet køres som fritidsjobprojekt og er målrettet unge fra socialt udsatte boligområder.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 20.000 kr. til projektet, da de netværksskabende betingelserne er opfyldt.

3. Fado Music Festival: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Fado Music Festival på 10.000 kr. Projektet foregår den 14. og den 15. december i KoncertKirken.

Ansøger søger om støtte til at arrangere en to dages festival for portugisisk kultur og musik.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret sammen med lokale foreninger.

4. COPENHAGEN WORLD MUSIC FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2018: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra KoncertKirken på 10.000 kr. Projektet foregår den 5. september til den 9. september i Koncertkirken.

Ansøgerne søger om støtte til at arrangere 2 workshops og 5 koncerter under Copenhagen World Music Festival.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

5. Protest 68-18: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Problema på 10.000 kr. Projektet foregår fra den 26. oktober til den 24. november. 

Ansøgerne søger om støtte at arrangere et åbningsarrangement og 3 seminarer, der skal debattere samfundsaktuelle emner - og på sigt danne basis for en debatbogudgivelse.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet - og at de ikke bruges til tryk og publikation.

6. FLÆS - HELT INTIMT: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra FLÆS på 10.000 kr. Projektet foregår 12.-14. december på Teater GROB.

Ansøgerne søger om støtte til et tre dages event bestående af en koncert, et oplæg fra Sex og Samfund og en musikvideovisning - omhandlende herpes, myter om herpes og om skammen blandt unge der har fået herpes.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Multikultur Teater: Homay & Mastan: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Dansk Etnisk Samvirke på 10.000 kr. Projektet foregår den 3. november på Rådmandsgade Skole.

Ansøgerne søger om støtte til et arrangement med et teaterstykke med musik.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. Advokatvagt Nørrebro: Lokaludvalget har modtaget en ansøgning fra Advokatvagt Nørrebro på 10.000 kr. Projektet foregår resten af året på Nørrebro Bibliotek.

Ansøgerne søger om støtte til at lave PR for den månedlige gratis advokatvagt, som foregår på Nørrebro Bibliotek.

Indstilling: Sekretariatet indstiller, at der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

Løsning

 1. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: RUST.
 2. Lokaludvalget bevilger op til 20.000 kr. til projekt: Træneruddannelse.

 3. Lokaludvalget afviser at støtte projekt: Fado Music Festival.
 4. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: COPENHAGEN WORLD MUSIC FESTIVAL @ KONCERTKIRKEN 2018.
 5. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Protest 68-18.

 6. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: FLÆS - HELT INTIMT.

 7. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Multikultur Teater: Homay & Mastan.
 8. Lokaludvalget bevilger op til 10.000 kr. til projekt: Advokatvagt Nørrebro.      

 

Beslutning

1. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

2. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 20.000 kr. til projektet. Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af ansøgningen, da han er inhabil.

3. Indstillingen blev godkendt og ansøgningen afvises, da projektet ikke er båret af lokale kræfter eller arrangeret i samarbejde med en lokal forening. 

4. Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Brite Fabricius, Ea Landerholm, Erik Brandt, Flemming Jensen, Jens Villadsen, Jonathan Ries, Mie Brandstrup, Rasmus Riley og Sidsel Engqvist.
Imod stemte: Jette Nielsen, Bjarke Kværnø og Majbritt Svensson.
Undlod at stemme: Alexander van Deurs og Anoir Hassouni.
Indstillingen blev godkendt og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet. Muhammad Aslam deltog ikke i behandlingen af ansøgningen.

5. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

6. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

7. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.

8. Indstillingen blev godkendt, og der bevilges op til 10.000 kr. til projektet.