6. Høring: Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas (2018-0222908)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget bemyndiger Børn og Ungearbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas.

Problemstilling

Kultur- og fritidskompasset har til sigte at danne grundlag for en bred dialog om de overordnede linjer for udviklingen af kultur- og fritidsfaciliteter i København i de kommende 10 år og give inspiration til prioritering af de mange ideer og tendenser. Kultur- og fritidskompasset er tænkt som et dynamisk værktøj, som f.eks. kan genbesøges og revideres årligt. På Nørrebro er der følgende forslag til nye faciliteter og modernisering og renovering af eksisterende faciliteter.

Forslag til nye faciliteter:

Svømmehal med boldbane - Enten som en ny facilitet eller som en udbygning af en eksisterende. Fodbold og svømning er efterspurgte aktiviteter i bydelen.

Kunst- og kulturskole - Facilitet til bl.a. teater og musik, der kan facilitere mødet mellem bydelens børn, unge og de frivillige kreative kræfter.

Skaterfaciliteter - Indendørs skaterfaciliteter, så der kan skates i bydelen året rundt.

Kulturel smeltedigel - Eksperimenterende, dynamisk og fleksibel facilitet, der understøtter forskelligartet aktivitet og mødet mellem foreninger.

Spejderfacilitet - Spejderhytte med grønne fritidsaktiviteter vil kunne understøtte de mange projekter omkring bynatur i bydelen.

Vandaktivitetshus ved søerne - Aktivitetshus, der giver mulighed for øget brug af søerne og fremmer den blå aktivitet i bydelen.

Byrumskulturpakke - Løsning til opbevaring af materiel og udstyr, der mu­liggør de mange aktiviteter og events, som bydelens kreative kræfter ønsker at skabe.

Motoriske legepladser/rum til børn - Lokalt placerede faciliteter til børn og unge, som giver nørrebroborgerne mulighed for at være aktive i deres eget lokalområde.

Aktivitetsstrøg - En løsning, der trækker på erfaringerne fra Sønder Boulevard. Dette aktivitetsstrøg skal hænge sammen med en løberute, som går hele Nørrebro rundt.

Kunstgræsbaner på Nørrebro - Kunstgræsbaner til fodbold især til børn og unge på Nørrebro. Fx mindre baner i den grønne kile, hvor der nu er metrobyggeplads til Nuuks Plads, i Hans Tavsens Park eller på Blågårds Plads.

Forslag til modernisering og renovering:

Opgradering af Blågården - Samtænkning af de forskellige institutioner ved Blå­gårds Plads og Korsgade, herunder inklusion af Den Lille Røde Plads, samt udnyttelse af varmekælderen under Støberiet.

Opgradering af Kapelvej 44 - Kapelvej 44 vil med en opgradering og nytænkning kunne rumme mange og forskelligartede foreninger. Visionen er, at huset skal afspejle Nørrebros mangfol­dighed og fokus på fællesskaber.

Koncertkirken - Koncertkirken er blevet et centrum for musiklivet på Nørrebro. Der foreslås en opgradering af faciliteten.

Løsning

Lokaludvalget bemyndiger Børn og Ungearbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas.

 

Beslutning

Lokaludvalget bemyndigede Børn og Ungearbejdsgruppen til at skrive et høringssvar vedr. høring om Københavns Kommunes Kultur- og fritidskompas.