1. Godkendelse af dagsordenen (2018-0221195)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagsordenen.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagsordenen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen med tilføjelse af et ekstra punkt.

 

Afbud

Katharina Richter, suppleant Muhammad Aslam indkaldt
Mogens Petersen, suppleant Anoir Hassouni indkaldt
Kim Christensen, suppleant Paul Opstrup indkaldt, men kan ikke deltage
Nikolaj Friss-Farsøe, suppleant Åsmund Boye Kverneland indkaldt, men deltager ikke
Anette Bellaoui

Alexander Van Deurs ankom under punkt 6 kl. 17.55

Majbritt Bjørn Svensson ankom under 12A kl. 19.10

Ea Olsen Landerholm ankom under punkt 11 kl. 18.20

 

Fravær uden afbud

Ida Malu Ourø Jensen
Jacob Leth Halldorssen
Kristoffer Brinch Ladefoged
Karen Straarup Møller
Morten Pejter Nielsen