12. Høringsvar: Budget 2019 (2018-0222762)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender input til Københavns Kommunes Budget 2019.

Problemstilling

Nørrebro Lokaludvalg skal komme med bemærkninger til kommunens forslag til Budget 2019.

Nørrebro Lokaludvalg har på et tidligere udvalgsmødet drøftet udvalgets input til Budget 2019. Her besluttede Lokaludvalget at indsende følgende otte input:  

  • Udvikling af Nørrebro Stationsområde

  • Bispeengbuen

  • Genetablering af følgegruppe og ny helhedsplan for De Gamles By

  • Plan for offentlige toiletter for Nørrebro

  • Ny skole på Nørrebro

  • Forsøgsbydel Nørrebro

  • Gennemførsel af trafikplaner på Nørrebro

  • Social helhedsplan for integration af unge indvandrere på Nørrebro

Løsning

Lokaludvalget godkender input til Københavns Kommunes Budget 2019.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte input til Københavns Kommunes Budget 2019.