3. Fremtidigt samarbejde med Miljøpunkt Nørrebro (2018-0221286)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på den samarbejdsmodel, som er indgået med Miljøpunkt Nørrebro.

Problemstilling

I oktober 2015 blev der indgået en samarbejdsmodel med Miljøpunkt Nørrebro. Samarbejdsmodellen er et tillæg til den driftsstøtte aftale der er indgået med Miljøpunkt Nørrebro, som betyder at Miljøpunkt Nørrebro løfter det miljøarbejder, som Nørrebro Lokaludvalg er forpligtet til at lave.

Den ekstra samarbejdsmodel udløber med udgangen af 2018 og det skal derfor besluttes om aftalen skal forlænges, om der skal laves en ny samarbejdsmodel eller om der ikke længere skal være nogen samarbejdsmodel. Det foreslås at der nedsættes en arbejdsgruppe, der frem mod fremtidsseminaret i november kan arbejde med et udkast til en eventuel ny samarbejdsmodel. Udkastet kan så diskuteres på fremtidsseminaret og efterfølgende godkendes på et Lokaludvalgsmøde.

Løsning

Lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på den samarbejdsmodel, som er indgået med Miljøpunkt Nørrebro.

 

Beslutning

Lokaludvalget nedsatte en arbejdsgruppe bestående af: Rasmus Riley, Bjarke Kværnø, Erik Brandt, Jonathan Ries, der skal kigge på den samarbejdsmodel, som er indgået med Miljøpunkt Nørrebro. Kim Christensen og Katharina Richter høres ligeledes om de vil deltage.