4. Borgerinddragelse i forbindelse med høring om Kommuneplanstrategien (2018-0221485)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om, hvordan og i hvilket omfang, man ønsker at lave borgerinddragelse i forbindelse med høringen om Kommuneplanstrategien.
  2. at Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om brug af Lokaludvalgets borgerpanel til en miniundersøgelse i forbindelse med Kommuneplansstrategien.

Problemstilling

Kommuneplanstrategien er i høring fra d. 24. september og 8 uger frem. Økonomiforvaltningen har planlagt en omfangsrig dialog kampagne, som består af følgende elementer: 

  1. 5 x ’Middag Med Mening’ (afholdes i samarbejde med 5 lokale folkekøkkener)
  2. 5 x Pop-Up debatter i byrum (afholdes på steder i byen, hvor københavnerne færdes til daglig)
  3. Dialog på de sociale medier som boostes via en Tænketank bestående af 6 kendte københavnere, der alle booster debatten og dialogen i deres netværk på deres sociale medier. Tænketanken præsentere afslutningsvist deres egne – samt deres netværks – anbefalinger om byens udvikling til Københavns Kommune

Økonomiforvaltningen har også opfordret alle Lokaludvalg til at lave borgerinddragelse i forbindelse med høringen. Formandskabet forslår, at der bliver lavet borgerinddragelse i forbindelse med Bilfri Søndag.

Mini-survey via borgerpaneler

Forvaltningen vil gennemføre en mini-survey om københavnernes holdninger til byen i regi af københavnerdialogen her til efteråret. Mini-survey’en gennemføres via ØKFs borgerpanel (pt. 114 medlemmer på Nørrebro).

Forvaltningen vil også gerne bruge lokaludvalgenes borgerpaneler. Planen er at gennemføre undersøgelsen allerede i september, således resultatet kan bruges under københavnerdialogen. Forvaltningen udarbejder spørgsmål og spørgeskemaet, som efterfølgende sendes ud til vores ca. 7.500 medlemmer.

Løsning

  1. Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om, hvordan og i hvilket omfang, man ønsker at lave borgerinddragelse i forbindelse med høringen om Kommuneplanstrategien.
  2. Lokaludvalget drøfter og træffer beslutning om brug af Lokaludvalgets borgerpanel til en miniundersøgelse i forbindelse med Kommuneplansstrategien.

Beslutning

1. Lokaludvalget drøftede og traf beslutning om at man ønsker at bruge borgerinddragelsesprocessen til Bilfri Søndag arrangementet til høringen.

2. Lokaludvalget drøftede og traf beslutning om at bruge Lokaludvalgets borgerpanel til en miniundersøgelse i forbindelse med høring om Kommuneplansstrategien.