5. Fremtidsseminar (2018-0224821)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at der afholdes Fremtidsseminar enten fredag d. 9. november eller lørdag d. 10. november.
  2. at Fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.

Problemstilling

Fremtidsseminaret er Lokaludvalgets årlige planlægningsmøde hvor næste års aktiviteter drøftes. Der er ligeledes mulighed for at lave status over året, samt mulighed for at drøfte mødeform, arbejdsgrupper, puljekriterier el. lign.

Det forslås, at Fremtidsseminaret afholdes et sted i København enten fredag d. 9. november (kl. 14-20) - efterfulgt af middag  - eller lørdag d. 10. november (kl. 11-18) - og ligeledes efterfulgt af middag.

Planlægningen foretages af Formandskabet, Tovholdere og Sekretariatet.

Beslutninger på Fremtidsseminaret skal efterfølgende godkendes på et lokaludvalgsmøde.

Løsning

  1. Der afholdes Fremtidsseminar enten fredag d. 9. november eller lørdag d. 10. november.
  2. Fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget traf beslutning om, at der afholdes Fremtidsseminar d. 10. november.

2. Lokaludvalget traf beslutning om at Fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.