11. Høringssvar: Udkast Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 (2018-0217995)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Lokaludvalget:

1. at Lokaludvalget godkender udkast til Høringssvar til Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 udarbejdet af Social- og Sundhedsarbejdsgruppen.

Problemstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har udarbejdet et udkast til Københavns Kommunes nye Integrationspolitik for 2019-2022 med overskriften ”Lad os investere i integration”. Udkastet til den nye integrationspolitik er bl.a. blevet til på baggrund af inputs fra tre dialogmøder afholdt på Nørrebro, Tingbjerg og Amager.

Udkastet har 5 pejlemærker:
1. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal i job.
2. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal klare sig godt i folkeskolen og blive bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
3. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal deltage aktivt i kultur- og foreningslivet og være inkluderet i det omkringliggende samfund.
4. Flere københavnere med minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand og en forbedret livskvalitet og være inkluderet i det omkringliggende samfund.
5. Flere københavnere med forskellig baggrund skal bo side om side, og færre københavnere
med minoritetsbaggrund skal udøve kriminalitet.

Integrationspolitikken er i høring indtil onsdag d. 19. september.

Udkast til høringssvar:

Udkast eftersendes eller omdeles på mødet. 

 

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til Høringssvar til Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 udarbejdet af Social- og Sundhedsarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede udkast til Høringssvar til Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-22 udarbejdet af Social- og Sundhedsarbejdsgruppen og besluttede at tovholder for arbejdsgruppen gennemskriver udkastet på baggrund af udvalgets diskussion og input fra de andre arbejdsgrupper. Udkastet sendes rundt og godkendes af formandskabet.