7. Høringssvar: Forslag på kultur- og fritidsområdet (2018-0222827)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om Forslag på kultur- og fritidsområdet udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og Børne- og Ungearbejdsgruppen.

Problemstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at sende to forskellige forslag på kultur- og fritidsområdet i høring hos lokaludvalgene. Det drejer sig om Plan for visuel kunst og Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning.

Plan for visuel kunst

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde d. 20. juni et udkast til konkrete indsatser i forbindelse med Plan for visuel kunst, og anmodede Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde et budgetnotat til forhandlingerne om budget 2019. Med indsatserne styrkes arbejdet med at skabe et mere sammenhængende, tilgængeligt og synligt kunstmiljø, der tiltrækker borgere og kunstnere fra ind-og udland og skaber bedre rammer for vækstlaget, bl.a. ved at sikre interaktion med den etablerede kunst.

Øget badesikkerhed med elektronisk livredderovervågning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på deres møde den 11. juni, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle arbejde videre med forslaget om indførsel af elektronisk livredderovervågning i svømmehallerne. Elektronisk livredderovervågning kan skabe øget sikkerhed i svømmehallerne.

Deadline d. 31. august.

Udkast til høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg mener, at det er en god ide at inddrage borgere og Lokaludvalgene i det nye udvalg for visuel kunst.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedr. Høring om Forslag på kultur- og fritidsområdet udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og Børne- og Ungearbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedr. Høring om Forslag på kultur- og fritidsområdet udarbejdet af Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen og Børne- og Ungearbejdsgruppen.