16. Lukning af Byens Puls og datoer for Nørrebro Puljen 2017 (2016-0296994)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget beslutter, at der indtil videre lukkes for ansøgninger til Byens Puls.
  2. at Lokaludvalget bemyndiger Formandskabet til i samarbejde med Sekretariatet at åbne for ansøgninger, hvis der kommer puljemidler retur.
  3. at Lokaludvalget fastsætter frister for ansøgninger til Nørrebro Puljen 2017 til 12. december 2016 og 8. maj 2017.

Problemstilling

Hvis indstillingerne til Byens Puls på dette møde følges, er der ikke flere Puljemidler tilbage i 2016. Det foreslås derfor, at der lukkes for ansøgninger til Byens Puls, således at ansøgere kender deres situation så hurtigt som muligt.

Kommer der midler tilbage fra afsluttede projekter, bemyndiges Formandskabet til i samråd med Sekretariatet at åbne.

Formandskabet forslår samtidig, at der fastsættes fristdatoer for ansøgninger til Nørrebro Puljen 2 runder. Fristerne foreslås fastsat til mandag d. 12 december (med behandling af ansøgninger på udvalgsmøde i slutningen af januar) og mandag d. 8. maj (med behandling af ansøgninger på udvalgsmøde i slutningen af juni).

Løsning

  1. Lokaludvalget beslutter, at der indtil videre lukkes for ansøgninger til Byens Puls.
  2. Lokaludvalget bemyndiger Formandskabet til i samarbejde med Sekretariatet at åbne for ansøgninger, hvis der kommer puljemidler retur.
  3. Lokaludvalget fastsætter frister for ansøgninger til Nørrebro Puljen 2017 til 12. december 2016 og 8. maj 2017.

 

Beslutning

1. Lokaludvalget besluttede, at der indtil videre lukkes for ansøgninger til Byens Puls.

2. Der blev stillet et ændringsforslag om at åbne med det samme, der er penge i puljen:
For: Gitte Kristensen og Masti Jutka.
Imod: Erik Brandt, Flemming Jensen, Mette Jokumsen, Niels Clemmensen, Kim Christensen, Mogens Petersen, Lars Vestergaard Christiansen, Jette Nielsen, Thomas Fredsø, Jannich Rønne Kofoed, Hans Mejlshede.
Undlader: Bjarke Kværnø og Joachim Vincentz
Forslaget blev nedstemt.

Der var afstemning om indstillingen.
For: Erik Brandt, Flemming Jensen, Mette Jokumsen, Niels Clemmensen, Kim Christensen, Mogens Petersen, Lars Vestergaard Christiansen, Jette Nielsen, Thomas Fredsø, Jannich Rønne Kofoed, Hans Mejlshede, Bjarke Kværnø og Joachim Vincentz, Masti Jutka. 
Undlader: Gitte Kristensen
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget bemyndigede Formandskabet til i samarbejde sekretariatet at åbne for ansøgninger, hvis der kommer puljemidler retur.

3. Lokaludvalget fastsatte frister for ansøgninger til Nørrebro Puljen 2017 til 12. december 2016 og 8. maj 2017.