11. Høring: Forskrift for udendørs musikarrangementer (2016-0296027)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Forskrift for udendørs musikarrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet udkast til forskrift for udendørs musikarrangementer.

Forskriftens sigte er at regulere støj fra udendørs musikarrangementer, på en række konkrete pladser og parker i København. Lokaliteterne fremgår af bilagsmaterialet.

Forskriftens formål er at skabe forudsigelighed omkring rammerne for musikarrangementer for både arrangører og naboer. Det gælder fx antal arrangementer i løbet af et år, varighed og lydstyrke.

Høringsfrist: 17. september.

Høringssvar:

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Nørrebro Lokaludvalg sætter pris på, at vi gennem de sidste mange år har fået et meget mere aktivt og bredere byliv i bydelen. Det har dog også vist sig, at i visse perioder og dele af bydelen giver det uforholdsvis mange gener for beboerne.

Nørrebro Lokaludvalg vil derfor gerne pointere, at Nørrebro først og fremmest er et beboelseskvarter.

Kommunen regulerer bl.a. arrangementerne ved at udpege steder til og antallet af arrangementer. Hvert sted er der også sat en støjgrænse og begrænsning af længden af arrangementet. Den Røde og Den Sorte Plads på Ydre Nørrebro er støjgrænsen sat til 70 db. Det er alt for højt i betragtning af de mange boliger i nærheden. Den bør være på 60 db. Sluttidspunkterne er også for sene. Specielt for hverdage.

Ud over en grænse for antallet af arrangementer og musikkens støjniveau bør man arbejde med en grænse for antallet af deltagere til et arrangement.

Nørrebro Lokaludvalg skal pege på Mimersparken som et nyt koncertsted.

Når der er problemer med et arrangement skal det være lettere for den enkelte beboer at kunne håndtere dette. Derfor skal der være en arrangementsansvarlig til stede ved arrangementsafholdelse som kan kontaktes. Navn og telefonnummer skal også slås op på hjemmeside etc.

Støjvagten skal udvides. Den er i dag kun aktiv fredag og lørdag aften.

Distortion er en fest. Desværre efterlader festen også gaderne beskidte af pis og andet. Distortion rydder op, men rengør ikke gaderne efter festen. I år gik der mange dage inden det regnede igen, og hvor bydelen stank af pis.

Ved større arrangementer er der i dag ofte en helikopter (eller flere) i luften, som følger festen. Helikopteren kan måske være et vigtigt redskab, men generer rigtig mange mennesker på én gang. Anvendelsen af helikoptere bør derfor begrænses til et minimum.

Forskriften handler om lovlige arrangementer. Desværre er der også rigtig mange spontane, ’ulovlige’ og afledte aktiviteter, som giver lige så mange – eller værre – gener end de lovlige musikarrangementer. Det gælder gæster til arrangementer, hvor deltagerne ’bliver hængende’ efter at det oprindelige arrangement er afsluttet. Deltagerne er ofte fulde og derfor meget støjende.
Ladcykler med lydanlæg er blevet meget populære. Hvor folk for få år siden samledes uden forstærket musik i parken eller på pladsen, er der i dag forstærket lyd med. Musikken skal selvfølgelig overdøves når der tales, hvilket betyder at støjniveauet hæves. Kommunen mangler en strategi for hvordan disse musikanlæg skal håndteres.

Der er også piratarrangementer, hvor arrangørerne ikke har søgt om tilladelse og på uautoriserede steder. Også her mangler kommunen en strategi for håndtering af disse.

Nørrebro Lokaludvalg kan desuden tilslutte sig KBN’s (Københavns BeboerNetværk) høringssvar (vedlagt som Bilag 3).

Løsning

Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar vedrørende Forskrift for udendørs musikarrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Forskrift for udendørs musikarrangementer udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen med de faldende bemærkninger.