12. Intern høring: Sikker skolevej Lersø Parkallé (2016-0296163)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Sikker skolevej på Lersø Parkallé udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

På Budget 2015 blev der afsat 7,0 mio. kr. til etablering af trygge og sikre skoleveje og nærmiljøer omkring Københavns skoler.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejdet en liste med initiativer, der skal skabe sikre skoleveje herunder Nørre Fælled Skole.

Projektet går ud på at etablere modstrømscykelsti på den lokale vej Lersø Parkallé 2 – 28 samt støttepunkter på stamvejen (Lersø Parkallé). I forbindelse med etablering af modstrømscykelstien skal der nedlages en række p-pladser på lokalvejen, som bliver genetableret på stamvejen ved at reducere antallet af kørespor fra to til et i hver retning. Det skal bemærkes at reduktionen af kørespor har en hastighedsdæmpende effekt uden at forringe kapaciteten eller fremkommeligheden på strækningen.

Signalkrydset Lersø Parkallé og Aldersrogade skal også tilpasses den nye modstrømscykelsti.
Der skal om muligt etableres busprioritering i krydset Lersø Parkallé og Aldersrogade.

Ovennævnte tiltag er valgt i dialog med skolen og forventes at forbedre trafiksikkerheden og trygheden for især skolebørnene til og fra Nørre Fælled Skole via Lersø Parkallé.

I vedlagte bilag kan der ses tegninger af de nævnte tiltag.

Projektet forventes udført inden udgangen af i år.

Forvaltningen beder beder lokaludvalget om at komme med input og eller bemærkninger til ovenstående.

Høringssvar:
Nørrebro Lokaludvalg har drøftet forslaget til Sikker skolevej på Lersø Parkallé. Såfremt skolen er enig i det fremlagte forslag, har Lokaludvalget ingen yderligere bemærkninger til projektet.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar vedrørende Sikker skolevej på Lersø Parkallé udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar vedrørende Sikker skolevej på Lersø Parkallé udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.