3. Valg af Anden Næstformand (2016-0296888)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget vælger en ny anden næstformand.

Problemstilling

Den nuværende anden næstformand Anoir Hassouni ønsker at trække sig fra formandsskabet pga. uddannelse og travlhed.

Lokaludvalget skal derfor vælge en ny anden næstformand jævnfør regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune, §7 stk 4: Når en formand eller næstformand fratræder sit hverv, dør eller udtræder af lokaludvalget, foretages nyt valg for resten af Lokaludvalgets funktionsperiode.

Løsning

Lokaludvalget vælger en ny anden næstformand.

 

Beslutning

Lokaludvalget udpegede Kim Christensen som ny anden næstformand.