17. Meddelelser (2016-0297518)

Sagsfremstilling

 

Problemstilling

 
Sekretariatet
 
 
Formandsskabet
 
 
Tovholdere
 
 
Følge- og styregrupper

 

Beslutning

Formanden informerede om sagen om belægningen på Den røde Plads og Borgerbudgetter.
Næstformanden orienterede om borgermøde om Sølund, om ændring af fortorvsordning og om parkeringshus i Baggesensgade.
Der var også en meddelelse om Kampsportens hus, der nu har udsigt til at blive skubbet til 2021.

 

Tovholdere:
Byhavefestival starter på torsdag. Holger Petersens grunden. Kommunen er i gang med opstribning af parkering, Nuuks plads borgermøde.

 

Styregrupper:
Områdefornyelsen, Hans Tavsens parken og de bemandede legepladser, cykelstier og fab lab

 

Bydelsplans styregruppen:
Der er kommende møder.