7. Nørrebrobasen (2016-0297101)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

 1. at Lokaludvalget drøfter og beslutter, hvad der skal ske med Nørrebrobasen

Problemstilling

På udvalgsmødet den 21. juni blev det besluttet, at bede sekretariatet om at komme med et forslag til, hvad der skal ske med Nørrebrobasen.dk, og få et tilbud på at lave et udtræk af foreningsdatabasen, og hvad det koster at lave en model, der viser aktiviteter fra Kultunaut.dk på hjemmesiden.

Kort opsummering af problemet med Nørrebrobasen.dk
Som beskrevet er udviklerne (Nemosoft) der byggede sitet i sin tid, gået konkurs. Det betyder at flere af funktionerne på Nørrebrobasen.dk ikke længere fungerer. Nørrebrobasen.dk bliver i dag hostet hos 3. part (Cohaesio). 

Forslag til løsningsmuligheder

 • Vi lukker Nørrebrobasen.dk ned.
  Vi lukker Nørrebrobasen.dk ned og henviser i stedet foreninger til at oprette deres begivenheder hos Kulturnaut.dk (som i dag er det site, der samler op på begivenhederne). Det er svært at vide, hvor brugt kulturnat.dk er, da der i dag er mange andre tjenester, der formidler arrangementer. Det koster 0 kr.

 • Tilbud på en model, der viser aktiviteter fra Kulturnaut.dk på vores hjemmeside
  Vi kan få lavet et såkaldt RSS-feed på vores hjemmeside, der viser alle kommende arrangementer på Nørrebro direkte fra Kulturnaut.dk, hvor foreningerne/projektmagerne selv taster deres arrangement ind. Det kan laves i et layout, der passer til stilen på vores hjemmeside, og fremstår som en simpel liste med arrangementer, der opdaterer sig selv. Den model har Brønshøj-Husum Lokaludvalg på deres hjemmeside. Det koster 1.160 kr. eks. moms.
 • Tilbud på at lave et udtræk af foreningsdatabasen
  Man kan lave et simpelt udtræk, hvor man kan hente alle databaseoplysninger fra Nørrebrobasen.dk i excel-format. Dvs. en liste med foreningsnavne, e-mail osv. Vi har allerede et excel-ark med foreningsnavne og information i Sekretariatet, og det er uvist, hvor opdateret databasen på nørrebrobasen.dk er og dermed, om vi kan bruge oplysningerne. Vi bruger primært disse oplysninger i forbindelse med valg til Lokaludvalget, og der laver vi et særskilt foreningsudtræk fra CVR-registret.
  Det koster 4.000 eks. moms.

Andre løsninger  

 • En ny bydelsportal
  Den helt store løsning er, at vi får lavet en decideret ny bydelsportal. Dvs. at vi får bygget en side i Wordpress, hvor vi flytter alt fra den gamle side over. Denne løsning koster 20.000 eks. moms, hvilket vi ikke råder over i indeværende år. I så fald skal midlerne afsættes i 2017.
 • Et Google Map, hvor foreninger kan skrive sig ind 
  Vi kan oprette et Google Map på en side på vores hjemmeside, hvor foreninger selv kan tegne sig ind med oplysninger. Udfordringen er hvis en forening ikke har et lokale eller et foreningskontaktnummer. Det er sekretariatets vurdering, at mange frivillige ikke ønsker at have privat navn og adresse på en hjemmeside.  

Det er sekretariatets anbefaling, at et RSS-feed med begivenheder fra Kulturnaut.dk vælges.

Note: tilbuddet er udarbejdet af Stefan Ravn og Martin Dalgaard Jensen, fra CeroMedia.  

Løsning

Lokaludvalget drøfter og beslutter, hvad der skal ske med Nørrebrobasen

 

Beslutning

Der var afstemning om der skal være RSS feed på Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside.
For stemte: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Jette Nielsen, Karen Møller, Lars Christiansen og Masti Jutka.
Imod stemte: Bjarke Kværnø, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Joachim Vincentz, Kim Christensen, Mette Jokumsen, Mogens Petersen og Niels Clemmensen.
Undlod at stemme: Thomas Fredsø.
Forslaget blev nedstemt, og der ligges ikke et RSS feed på Nørrebro Lokaludvalgs hjemmeside.
Der afstemning om Nørrebrobasen skal lukkes.
For stemte: Bjarke Kværnø, Erik Brandt, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Jette Nielsen, Joachim Vincentz, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Christiansen, Mette Jokumsen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
Imod stemte: Flemming Jensen, Gitte Kristensen og Masti Jutka.
Forslaget blev vedtaget og Lokaludvalget besluttede at lukke Nørrebrobasen.dk ned.