1. Godkendelse af dagsordenen ( )

Sagsfremstilling

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender dagorden.

Løsning

Lokaludvalget godkender dagorden.

Beslutning

Lokaludvalget godkendte dagsordenen.

Der blev stillet forslag om at flytte meddelelser op som første punkt efter spørgsmål fra borgere. Der blev stemt om at beholde meddelelser sidst på dagsordenen.
For: Karen Møller, Jens Villadsen, Flemming Jensen, Niels Clemmensen, Mogens Petersen, Lars Vestergaard Christiansen, Jette Ruth Nielsen, Joachim Vincentz, Hans Mejlshede, Jannich Rønne Kofoed.
Imod: Masti Jutka, Erik Brandt, Thomas Fredsø.
Undlader: Kim Christensen.
Lokaludvalget besluttede, at punktet Meddelelser fastholdes sidst på dagsordenen fremover.

Afbud
Søren Gravesen-Hvass
Anoir Hassouni
Nis Wiborg, suppleant Thomas Fredsø deltager
Sven Knudsen

 

Fravær uden afbud
Brita Fabricius
Paul Opstrup

 


Gitte Kristensen ankom under dagsordenens punkt 2.
Bjarke Kværnø ankom under dagsordenens punkt 2.
Mette Jokumsen ankom kl. 18.45 under dagsordenens punkt 5.
Karen Møller gik efter dagordenens punkt 14 kl. 20.30.
Jens Villadsen gik efter dagordenens punkt 15.