10. Høring: Fremtidens Sølund - Lokalplanforslag (2016-0295977)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.

Problemstilling

For at kunne bygge vinderforslaget af konkurrencen til det nye Sølund, skal der vedtages en ny lokalplan, som vil muliggøre opførelse af en bebyggelse, som indeholder plejecenter, ungdomsboliger, seniorboliger og en daginstitution i området.

Der kommer et offentlig Borgermøde d. 13. september kl. 19-21, på Sølund, Ryesgade 20.

Høringen har svarfrist d. 26. september.

Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen har behandlet lokalplanen og udarbejdet følgende høringssvar:

Nørrebro Lokaludvalg ønsker, at der etableres offentlig adgang til de taghaver, der bliver indrettet på tagfladerne af plejecentret.

Derudover har Lokaludvalget ingen yderligere kommentarer til Lokalplansforslaget udover det allerede fremsendte høringssvar til forhøringen.

Løsning

Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar udarbejdet af Byrums-, Miljø og Trafikarbejdsgruppen.

 

 

Beslutning

Lokaludvalget godkendte udkast til høringssvar udarbejdet af Byrums-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen.