8. Høring: Budget 2017 (2016-0296535)

Sagsfremstilling

 • Indstilling

  Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg, 

  1. at Lokaludvalget diskuterer, prioriterer og godkender udvalgets ønsker til kommunens Budget 2017.

  Problemstilling

  Lokaludvalget skal komme med bemærkninger til kommunens forslag til Budget 2017.

  Lokaludvalget har på et tidligere udvalgsmødet drøftet udvalgets ønsker til overførelsessagen 2016 og Budget 2017.
   
  Her besluttede man, at indsende følgende ønsker:

  • Endelig finansiering af Kampsportens Hus (anlæg)
  • Udviklingsplan for KTK-grunden som kulturområde
  • Nyt toilet i Humlehaven (anlæg)
  • Trafikal løsning i Guldbergsgade/Møllegade-krydset
  • Midler til udførsel af trafikplan for Mimersgadekvarteret
  • Videreførelse af ByOasen som bemandet legeplads
  • ”Nordvestpassagen” (anlæg)
  • Flere puljemidler til Nørrebros borgere og foreninger
  • Midler til innovativ videreudvikling af borgerinddragelsen

  Med udgangspunkt i høringssvaret til Overførelsessag 2016 og Budget 2017 diskuterer Lokaludvalg om emnerne stadig er aktuelle eller om de eventuelt skal revideres.

  Høringsfrist: Mandag d. 5. september.

  Løsning

  Lokaludvalget diskuterer, prioriterer og godkender udvalgets ønsker til kommunens Budget 2017.

   

 • Beslutning

  Der var afstemning om at tilføje en driftsbevilling til Folkets Hus.
  For: Erik Brandt, Flemming Jensen, Gitte Kristensen, Karen Møller, Lars Christiansen, Masti Jutka, Mogens Petersen Niels Clemmensen og Thomas Fredsø.
  Imod: Bjarke Kværnø, Hans Mejlshede, Jannich Kofoed, Jens Villadsen, Kim Christensen og Mette Jokumsen.
  Undlod at stemme: Jette Nielsen og Joachim Vincentz.
  Forslaget blev godkendt og der tilføjes et ønske om en driftsbevilling til Folkets Hus.
  Lokaludvalget godkendte de fremlagte udkast til ønsker til kommunens Budget 2017 med tilføjelse af et ønske om en driftsbevilling til Folkets Hus.