4. Borgerpanel (2016-0296194)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget afsætter 90.000 kr. af bydelsplansmidlerne, til etableringen af et digitalt borgerpanel.

Problemstilling

Med borgerpanelet vil lokaludvalget kunne komme i kontakt med beboere i Nørrebro Lokaludvalgs område. Styrken ved denne form for borgerdialog er især, at lokaludvalget vil kunne komme i kontakt med grupper af borgere i bydelen, som lokaludvalget ellers har ikke har så stor berøringsflade med, fx unge, børnefamilier og de erhvervsaktive.

Med borgerpanelet vil lokaludvalget kunne stille beboere på Nørrebro spørgsmål, der vedrører bydelen eller dele af den. Sekretariatet behandler borgerpanelets besvarelser fortroligt, men sekretariatet vil kunne kontakte respondenterne fx for at få en uddybning af deres besvarelse eller for at kvittere for deres ønske om at deltage i en aktivitet. Endvidere vil sekretariatet kunne kvittere over for alle respondenter for deres deltagelse i en undersøgelse og fx maile dem resultatet af undersøgelsen.

Borgerpanelet oprettes med udsendelse af et brev fra lokaludvalget via e-boks til alle med folkeregisteradresse i Nørrebro Lokaludvalgs område, der har e-boks. I brevet inviterer lokaludvalget borgerne til at deltage i borgerpanelet. Borgerne tilmelder sig ved at klikke på et link i brevet, som fører hen til et skema med basisspørgsmål vedrørende køn, alder, erhverv og hvilken gade, man bor i.

Det bliver også muligt at tilmelde sig borgerpanelet på lokaludvalgets hjemmeside, således at de, der ikke reagerer på brevet, senere vil kunne komme med i borgerpanelet ad den vej. De, der tilmelder sig via hjemmesiden, men som tilkendegiver, at de bor udenfor Nørrebro Lokaludvalgs område, vil ikke kunne besvare lokaludvalgets borgerpanelundersøgelser. De, der tilmelder sig borgerpanelet, men som senere ønsker at melde sig ud, skal gøre det med mail til sekretariatet.

Med besvarelserne af basisspørgsmålene kan lokaludvalget målrette undersøgelserne til et af kønnene, udvalgte aldersgrupper, udvalgte erhvervsgrupper og udvalgte dele af bydelen. Ved sådanne opdelinger af borgerpanelet skal man være opmærksom på, at antallet af borgere, man spørger, skal være af en vis størrelse for at få et så stort antal svar tilbage, at man kan konkludere meningsfuldt på besvarelserne.  

Ikke alle sager og temaer egner sig til en borgerpanelundersøgelse. Der vil være sager og temaer, som bedre håndteres med andre former for borgerdialog. Borgerpanelundersøgelserne skal således ses som endnu et værktøj, som lokaludvalget kan bruge i sin dialog med Nørrebros borgere om aktuelle lokalpolitiske spørgsmål og temaer. Borgerpanelet erstatter ikke andre dialogmetoder. Lokaludvalget og sekretariatet vil derfor løbende skulle tage stilling til hvilke borgerdialogværktøjer, heriblandt borgerpanelet, der tages i brug hvornår og hvorfor. Det afgørende er, at lokaludvalget på forhånd sætter ord på, hvad man ønsker at få svar på med borgerdialogen, og hvad man vil bruge svarene til.

Det er desuden ressourcekrævende at databehandle svarene samt respondenterne skal ikke belastes for meget. Derfor er det et redskab der kan bruges i udvalgte sammenhænge.

Løsning

Lokaludvalget afsætter 90.000 kr. af bydelsplansmidlerne, til etableringen af et digitalt borgerpanel.

Økonomi

Udsendelse af invitationer: 85.000 kr.
Efteruddannelse af sekretariatet: 5.000 kr.

I alt 90.000 kr.

Beslutning

Der var afstemning om indstillingen.
For stemte: Flemming Jensen, Hans Mejlshede, Jannich Rønne Kofoed, Jens Villadsen, Karen Møller, Kim Christensen, Lars Vestergaard Christiansen, Mogens Petersen, Niels Clemmensen.
Imod: Bjarke Kværnø, Gitte Kristensen, Jette Ruth Nielsen, Joachim Vincentz, Masti Jutka.
Undlader: Erik Brandt og Thomas Fredsø.
Indstillingen blev vedtaget og Lokaludvalget afsatte 90.000 kr. af bydelsplansmidlerne, til etableringen af et digitalt borgerpanel.