4. Oplæg om De Gamles By og bemyndigelse til formandskabets opsamling af kommentarer (2019-0110717)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at Lokaludvalget tager oplæg om midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By til efterretning.
  2. at Lokaludvalg bemyndiger formandskabet og tovholder for Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at opsamle kommentarer til midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By.

Problemstilling

Sophus Jakobsen Bojesen, projektleder for Helhedsplan for De gamles By kommer og præsenterer arbejdet - herunder midtvejsstatus på Helhedsplanen (lavet i samarbejde med rådgiver TREDJE NATUR).

På baggrund af status drøfter Lokaludvalget sagen. Formandskabet og tovholder for Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen opsamler kommentarer og meninger, og sender skriftelig input til forvaltningen.

Københavns Kommune har besluttet, at der skal opføres en ny folkeskole i De Gamles By samt et nyt Center for Diabetes og har i den forbindelse valgt TREDJE NATUR som rådgiver på opgaven om at udarbejde en ny helhedsplan for området.

I helhedsplanen skal TREDJE NATUR holde fast i områdets særlige karakter. I samarbejde med Københavns Kommune, lokale borgere og områdets interessenter vil de udvikle området med nye funktioner, sammenhænge, bygningsvolumener og blå og grønne strategier, med stor respekt for den kulturhistorie og det kulturmiljø som kendetegner De Gamles By. TREDJE NATURs helhedsplan skal på den måde skabe en optimal plan, som både tager hensyn til fremtid og fortid og finde den rette balance mellem de grønne områder og de nye kommunale funktioner.

Løsning

  1. Lokaludvalget tager oplæg om midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By til efterretning.
  2. Lokaludvalg bemyndiger formandskabet og tovholder for Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at opsamle kommentarer til midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By.

Beslutning

  1. Lokaludvalget tog oplæg om midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By til efterretning.

  2. Lokaludvalg bemyndigede formandskabet og tovholder for Byrum-, Miljø- og Trafikarbejdsgruppen til at opsamle kommentarer til midtvejsstatus på helhedsplan for De Gamles By.