7. Fremtidsseminar (2019-0100652)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Nørrebro Lokaludvalg,

  1. at der fastsættes en dato til afholde af fremtidsseminar.
  2. at Fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.

Problemstilling

Fremtidsseminaret er Lokaludvalgets årlige planlægningsmøde hvor næste års aktiviteter drøftes. Der er ligeledes mulighed for at lave status over året, samt mulighed for at drøfte mødeform, arbejdsgrupper, puljekriterier el. lign.

Planlægningen foretages af Formandskabet, Tovholdere og Sekretariatet.

Beslutninger på Fremtidsseminaret skal efterfølgende godkendes på et lokaludvalgsmøde.

Løsning

  1. der fastsættes en dato til afholde af fremtidsseminar.
  2. Fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.

 

Beslutning

  1. datoen til afholdes af fremtidsseminar fastsættes til d. 16. november.

  2. Lokaludvalget godkendte at fremtidsseminaret planlægges af formandskab, tovholdere og sekretariat.